Kalendarz na rok szkolny 2016/2017

#WydarzenieData
1.Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych1 września 2016 r.
2.Zimowa przerwa świąteczna23 grudnia – 31 grudnia 2016 r.
3.Ferie zimowe13-26 lutego 2017 r.
4.Wiosenna przerwa świąteczna13 - 18 kwietnia 2017 r.
5.Egzamin gimnazjalny
a) część humanistyczna19 kwietnia 2017 r.
b) część matematyczno-przyrodnicza 20 kwietnia 2017 r.
c) język obcy nowożytny 21 kwietnia 2017 r.
6.Egzamin maturalny
- część pisemnaod 4 maja do 26 maja 2017 r.
- część ustnaod 8 maja do 20 maja 2017 r.
7.Dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych

- należy zgłosić do dyrektora szkoły potrzebę sprawowania opieki nad dzieckiem w szkole co najmniej 2 dni przed dniem wolnym od zajęć

31.10.2016 (poniedz.),

02.05.2017(wtorek) r.,

4,5,8 maja 2017 r. ,

16.06.2017 r.

8.Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
- klasa 3 LO28.04.2017 r.
- pozostałe klasy23 czerwca 2017 r.
9.Spotkania z rodzicami
- Wywiadówka obowiązkowa dla rodziców21 września 2016 r. (środa), godz. 17:00
- Wywiadówka obowiązkowa dla rodziców01 lutego 2017 r. (środa), godz. 17:00
- „Otwarte drzwi” – dostępni wszyscy nauczyciele26 października 2016 r., godz. 17:00
- „Otwarte drzwi” – dostępni wszyscy nauczyciele14 grudnia 2016 r., godz. 17:00
- „Otwarte drzwi” – dostępni wszyscy nauczyciele29 marca 2017 r., godz. 17:00
- „Otwarte drzwi” – dostępni wszyscy nauczyciele17 maja 2017 r., godz. 17:00
10.Rada Pedagogiczna
- podsumowująca egzaminy28 września 2016 r. ,
- klasyfikacyjna I półrocze30 stycznia 2017 r.
- klasyfikacyjna II półrocze19 czerwca 2017 r.
- klasyfikacyjna klasa 3 LO 24 kwietnia 2017 r.,

Terminy wystawiania  ocen proponowanych i niedostatecznych :

  • I półrocze – oceny proponowane i niedostateczne : 12.2016 (środa)
  • I półrocze – termin wystawiania ocen : 01.2017 (piątek)
  • II półrocze – oceny proponowane i niedostateczne – kl. 3 LO : 03.2017 (piątek)
  • II półrocze – oceny proponowane i niedostateczne :17.05.2017 (środa)
  • II półrocze – termin wystawiania ocen : 06.2017