Kalendarz na rok szkolny 2021/2022

 

1.

 

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

01.09.2021

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23.12-31.12.2021

3.

Ferie zimowe

31.01-13.02.2022

4.

Wiosenna przerwa świąteczna

14.04-19.04.2022

5.

Egzamin maturalny :

 • cz.pisemna :    

 

j.polski- 04.05.2022
matematyka – 05.05.2022
j.angielski – pp – 06.05.2022

6.

Egzamin ósmoklasisty :

j.polski – 24.05.2022
matematyka – 25.05.2022
j. obcy nowożytny – 26.05.2022

 

7.

 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (należy zgłosić do dyrektora szkoły potrzebę sprawowania opieki nad dzieckiem w szkole podstawowej  co najmniej 5 dni przed dniem wolnym od zajęć)

15.10.2021
12.11.2021
02.05.2022
04.05.2022- 06.05.2022
17.06.2022

8.

 

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych w kl.3 LO

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

29.04.2022

24.06.2022

 

9.

 

Spotkania z rodzicami:

 • wywiadówki obowiązkowe
 • „otwarte drzwi”, dyżury dyrektora wg harmonogramu     

 

                

 

15.09.2021    26.01.2022 godz.17.00

17.11.2021   30.03.2022   25.05.2022
godz.17.00    

 

10.

Rada Pedagogiczna :

 • podsumowująca egzaminy i zatwierdzająca program profilaktyczno-wychowawczy
 • klasyfikacyjna I półrocze
 • podsumowująca I półrocze
 • klasyfikacyjna kl. 3 LO
 • klasyfikacyjna II półrocze

 

29.09.2021

24.01.2022
………….
25.04.2022
20.06.2022

Terminy wystawiania  ocen proponowanych i niedostatecznych :

 • I półrocze – oceny proponowane i niedostateczne : do 07.01.2022   
 • I półrocze – termin wystawiania ocen :                     21.01.2022
 • II półrocze kl.3 LO – termin wystawiania ocen:       22.04.2022
 • II półrocze – oceny proponowane i niedostateczne :  27.05.2022

  informacja o proponowanych ocenach i ocenach z zachowania

 • II półrocze – termin wystawiania ocen :                    do 15.06.2022