Kalendarz na rok szkolny 2019/2020

 

1.

 

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

02.09.2019

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23.12.-31.12.2019

3.

Ferie zimowe

10.02.2020-23.02.2020

4.

Wiosenna przerwa świąteczna

09.04.2020-14.04.2020

6.

Egzamin ósmoklasisty

 • j.polski
 • matematyka
 • język obcy nowożytny

 

21.04.2020  godz.9.00
22.04.2020 godz.9.00
23.04.2020 godz.9.00

7.

Egzamin maturalny :

 • cz.pisemna
 • cz.ustna

 

od 04.05. do 21.05.2020
od 04.05. do 22.05.2020

 

8.

 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (należy zgłosić do dyrektora szkoły potrzebę sprawowania opieki nad dzieckiem w szkole podstawowej  co najmniej 5 dni przed dniem wolnym od zajęć)

 

02.01.2020, 03.01.2020
04.05-06.05.2020
12.06.2020

9.

 

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych w kl.3 LO

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

24.04.2020

26.06.2020

 

10.

 

Spotkania z rodzicami:

 • wywiadówki obowiązkowe

 

 • „otwarte drzwi”

 

 

18.09.2019 godz.17.00
30.01.2020 godz.17.00

06.11.2019 godz.17.00
08.01.2020 godz.17.00 (informacja o ocenach proponowanych)
01.04.2020 godz.17.00
27.05.2020 godz.17.00

 

 

11.

Rada Pedagogiczna :

 • podsumowująca egzaminy
 • klasyfikacyjna I półrocze
 • podsumowująca I półrocze
 • klasyfikacyjna kl.3 LO
 • klasyfikacyjna II półrocze

 

 

16.10.2019
27.01.2020  (27.01-06.02. przygotowania do koncertu )
04.03.2020
20.04.2020
23.06.2020

 

 Terminy wystawiania  ocen proponowanych i niedostatecznych :

 • I półrocze – oceny proponowane i niedostateczne :                    19.12.2019
 • I półrocze – termin wystawiania ocen :                                       24.01.2020
 • II półrocze – oceny proponowane i niedostateczne : kl.3 LO     20.03.2020
 • II półrocze kl.3 LO – termin wystawiania ocen:                         17.04.2020  
 • II półrocze – oceny proponowane i niedostateczne :                   22.05.2020  

    informacja o proponowanych ocenach i ocenach z zachowania    25.05.2020

 • II półrocze – termin wystawiania ocen :                                      19.06.2020