Kalendarz na rok szkolny 2020/2021

 

1.

 

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

01.09.2020

2. Zimowa przerwa świąteczna 23.12-01.01.2021
3. Ferie zimowe 04.01-17.01.2021
4. Wiosenna przerwa świąteczna 01.04-06.04.2021
5. Egzamin maturalny :

·         cz.pisemna

·         cz.ustna

 

04.05-20.05.2021

07.05-20.05.2021

 

 

6.

 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (należy zgłosić do dyrektora szkoły potrzebę sprawowania opieki nad dzieckiem w szkole podstawowej  co najmniej 5 dni przed dniem wolnym od zajęć)

 

02.11.2020

04.05-07.05.2021

04.06.2021

7.  

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych w kl.3 LO

 

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

30.04.2021

 

25.06.2021

 

8.

 

Spotkania z rodzicami:

·         wywiadówki obowiązkowe

 

 

·         „otwarte drzwi”, dyżury dyrektora wg harmonogramu

 

 

 

 

09.09.2020 (Librus)

27.01.2021 ( Librus)  

 

platforma Librus

 

 

 

 

 

9.

Rada Pedagogiczna :

·         podsumowująca egzaminy

·         klasyfikacyjna I półrocze

 

·         podsumowująca I półrocze

·         klasyfikacyjna kl.3 LO

·         klasyfikacyjna II półrocze

 

 

10.2020

25.01.2021 

 

10.02.2021

26.04.2021

21.06.2021

 

 

 

 

 

 Terminy wystawiania  ocen proponowanych i niedostatecznych :

  • I półrocze – oceny proponowane i niedostateczne :  18.12.2020
  • I półrocze – termin wystawiania ocen :  do 22.01.2021                     
  • II półrocze – oceny proponowane i niedostateczne : 3 LO 26.03.2021
  • II półrocze 3 LO – termin wystawiania ocen:  23.04.2021                 
  • II półrocze – oceny proponowane i niedostateczne : 26.05.2021                

informacja o proponowanych ocenach i ocenach z zachowania

  • II półrocze – termin wystawiania ocen :    18.06.2021