Kalendarz na rok szkolny 2018/2019

 

 

1.

 

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

03.09.2018

2. Zimowa przerwa świąteczna 23.12.-31.12.2018
3. Ferie zimowe 28.01.2019-10.02.2019
4. Wiosenna przerwa świąteczna 18.04.2019-23.04.2019
5. Egzamin gimnazjalny :

 • cz.humanistyczna
 • cz.matematyczno-przyrodnicza
 • j.obcy nowożytny

 

 

10.04.2019 godz.9.00
11.04.2019 godz.9.00
12.04.2019 godz.9.00

6. Egzamin ósmoklasisty :

 • j.polski
 • matematyka
 • j.obcy nowożytny

 

 

15.04.2019 godz.9.00
16.04.2019 godz.9.00
17.04.2019 godz.9.00

7. Egzamin maturalny:

 • cz.pisemna
 • cz.ustna
 

od 06.05 do 23.05.2019
od 09.05 do 22.05.2019

 

8.

 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (należy zgłosić do dyrektora szkoły potrzebę sprawowania opieki nad dzieckiem w szkole podstawowej  co najmniej 5 dni przed dniem wolnym od zajęć)

02.11.2018 (wtorek)
02.05.2019 (czwartek)
06.05.2019(poniedziałek)
07.05.2019(wtorek)
08.05.2019(środa)
9. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych w kl.3 LO

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

26.04.2019

21.06.2019

 

10.

 

Spotkania z rodzicami:

 • wywiadówki obowiązkowe
 • „otwarte drzwi”
 

12.09.2018 (środa) godz.17.00
23.01.2019 (środa) godz.17.00

24.10.2018(środa) godz.17.00
12.12.2018 (środa) godz.17.00
20.03.2019(środa) godz.17.00
22.05.2019 (środa) godz.17.00

11. Rada Pedagogiczna :

 • podsumowująca egzaminy
 • klasyfikacyjna I półrocze
 • podsumowująca I półrocze
 • klasyfikacyjna II półrocze
 • klasyfikacyjna kl.3 LO
 

26.09.2018 (środa)
21.01.2019 (poniedziałek)
Luty (?)
17.06.2019 (poniedziałek)
24.04.2019(środa)

 

 Terminy wystawiania  ocen proponowanych i niedostatecznych :

 • I półrocze – oceny proponowane i niedostateczne : 17.12.2018
 • I półrocze – termin wystawiania ocen :      18.01.2019
 • II półrocze – oceny proponowane i niedostateczne : kl.3 LO27.03.2019
 • II półrocze kl.3 LO – termin wystawiania ocen: 17.04.2019
 • II półrocze – oceny proponowane i niedostateczne : 20.05.2019
 • II półrocze – termin wystawiania ocen : 14.06.2019