Kalendarz na rok szkolny 2017/2018

 

1.

 

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

04.09.2017

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23.12.-31.12.2017

3.

Ferie zimowe

15.01.2018-28.01.2018

4.

Wiosenna przerwa świąteczna

29.03.2018-03.04.2018

5.

Egzamin gimnazjalny :

 • cz.humanistyczna
 • cz.matematyczno-przyrodnicza
 • j.obcy nowożytny

 

 

18.04.2018 godz.9.00
19.04.2018 godz.9.00
20.04.2017 godz.9.00

6.

Egzamin maturalny:

 • cz.pisemna
 • cz.ustna

 

od 04.05 do 23.05.2018
od 07.05 do 25.05.2018

 

7.

 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (należy zgłosić do dyrektora szkoły potrzebę sprawowania opieki nad dzieckiem w szkole podstawowej  co najmniej 5 dni przed dniem wolnym od zajęć)

30.04.2018 (poniedziałek)
02.05.2018 (środa)
04.05.2018(piątek)
07.05.2018(poniedziałek)
08.05.2018(wtorek)

8.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych w kl.3 LO

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

27.04.2018

22.06.2018

 

9.

 

Spotkania z rodzicami:

 • wywiadówki obowiązkowe
 • „otwarte drzwi”

 

13.09.2017 (środa) godz.17.00
10.01.2018 (środa) godz.17.00

25.10.2017(środa) godz.17.00
13.12.2017 (środa) godz.17.00
14.03.2018(środa) godz.17.00
23.05.2018 (środa) godz.17.00

10.

Rada Pedagogiczna :

 • podsumowująca egzaminy
 • klasyfikacyjna I półrocze
 • podsumowująca I półrocze
 • klasyfikacyjna II półrocze
 • klasyfikacyjna kl.3 LO

 

27.09.2017 (środa)
09.01.2018 (wtorek)
14.02.2018 (środa)
19.06.2018 (wtorek)
23.04.2018(poniedziałek)

 

 Terminy wystawiania  ocen proponowanych i niedostatecznych :

 • I półrocze – oceny proponowane i niedostateczne : 11.12.2017
 • I półrocze – termin wystawiania ocen :      08.01.2018
 • II półrocze – oceny proponowane i niedostateczne : kl.3 LO06.04.2018
 • II półrocze kl.3 LO – termin wystawiania ocen: 20.04.2018
 • II półrocze – oceny proponowane i niedostateczne : 28.05.2018
 • II półrocze – termin wystawiania ocen : 15.06.2018