Kalendarz na rok szkolny 22/23

Szkoła Podstawowa

1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych04.09.2023
2.Zimowa przerwa świąteczna23.12.-31.12.2023
3.Ferie zimowe15.01.2024-28.01.2024
4.Wiosenna przerwa świąteczna28.03.2024-02.04.2024
5.Egzamin maturalny :
cz. pisemna
 
od 07.05.2024
6.  Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych02.11.-03.11.2023 – dla kl. 1-3 dyżur w świetlicy,
02.05.2024
07.05.-09.05.2024-kl.1-3 zajęcia świetlicowe, 31.05.2024
7.  Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych21.06.2024
8.Spotkania z rodzicami:
wywiadówki obowiązkowe  
 


„otwarte drzwi”    


13.09.2023  godz.17.00
10.01.2024  godz.17.00

15.11.2023   13.03.2024   15.05.2024   godz.17.00   
      9.Rada Pedagogiczna : podsumowująca egzaminy i zatwierdzająca zmiany w programie profilaktyczno-wychowawczym

klasyfikacyjna I półrocze

podsumowująca I półrocze

klasyfikacyjna II półrocze  

27.09.2023

08.01.2024

07.02.2024

17.06.2024

Terminy wystawiania  ocen proponowanych i niedostatecznych :

  • I półrocze – oceny proponowane i niedostateczne :              do  11.12.2023
  • I półrocze – termin wystawiania ocen :                                      05.01.2024
  • II półrocze – oceny proponowane i niedostateczne :                  

  informacja o proponowanych ocenach i ocenach z zachowania     17.05.2024

  • II półrocze – termin wystawiania ocen :                                  do  17.06.2024

Liceum

1.  Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych04.09.2023
2.Zimowa przerwa świąteczna23.12-31.12.2023
3.Ferie zimowe15.01.-28.01.2024
4.Wiosenna przerwa świąteczna28.03.-02.04.2024
5.Egzamin maturalny : cz.pisemna :    j.polski- 07.05.2024 
matematyka – 08.05.2024
j.angielski – 09.05.2024
6.  Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych02.11.2023,03.11.2023
02.05.2024
07.05-09.05.2024
31.05.2024
7.Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych w kl.4 LO  

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
26.04.2024  

21.06.2024
  8.Spotkania z rodzicami:
wywiadówki obowiązkowe


  „otwarte drzwi”, dyżury dyrektora wg harmonogramu                          
13.09.2024
10.01.2024  godz.17.00

15.11.2023   13.03.2024   15.05.2024 
godz.17.00

  9.Rada Pedagogiczna :
podsumowująca egzaminy i zatwierdzająca zmiany w  programie  profilaktyczno-wychowawczym
klasyfikacyjna I półrocze
podsumowująca I półrocze
klasyfikacyjna kl. 4 LO
klasyfikacyjna II półrocze

27.09.2023  
08.01.2024
07.02.2024
22.04.2024
17.06.2024

Terminy wystawiania  ocen proponowanych i niedostatecznych :

  • I półrocze – oceny proponowane i niedostateczne : do 11.12.2024   
  • I półrocze – termin wystawiania ocen :                     05.01.2024
  • II półrocze kl. 4 LO –oceny proponowane :             22.03.2024
  • II półrocze  kl.4 LO – termin wystawiania ocen:      19.04.2024
  • II półrocze – oceny proponowane i niedostateczne :  17.05.2024

  informacja o proponowanych ocenach i ocenach z zachowania

  • II półrocze – termin wystawiania ocen :                    do 14.06.2024