Kalendarz na rok szkolny 22/23

Szkoła Podstawowa

  1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 01.09.2022  
2.Zimowa przerwa świąteczna23.12.-31.12.2022
3.Ferie zimowe13.02.2023-26.02.2023
4.Wiosenna przerwa świąteczna06.04.2023-11.04.2023
6.Egzamin ósmoklasisty :
j. polski
matematyka
język obcy nowożytny    

23.05.2023
24.05.2023
25.05.2023
7.Egzamin maturalny :
cz. pisemna
cz. ustna
 
od 04.05. do 23.05.2023
od 10.05. do 23.05.2023
 8.  Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych14.10.2022 – dla kl. 1-2 dyżur w świetlicy 31.10.2022 – dyżur w świetlicy
02.05.2023
04.05.-05.05.2023, 08.05.2023 – kl. 1-2 zajęcia świetlicowe  
9.  Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych23.06.2023
  10.Spotkania z rodzicami:
wywiadówki obowiązkowe  
 


„otwarte drzwi”    


13.09.2022  godz.17.00
01.02.2023  godz.17.00


09.11.2022   29.03.2023  
17.05.2023   godz.17.00   
      11.Rada Pedagogiczna : podsumowująca egzaminy i zatwierdzająca zmiany w programie profilaktyczno-wychowawczym    klasyfikacyjna I półrocze   podsumowująca I półrocze   klasyfikacyjna II półrocze  28.09.2022   30.01.2023 (01.02-08.02.2023 przygotowania do koncertu )   01.03.2023   20.06.2023

Terminy wystawiania  ocen proponowanych i niedostatecznych :

  • I półrocze – oceny proponowane i niedostateczne :              do  09.01.2023
  • I półrocze – termin wystawiania ocen :                                      27.01.2023
  • II półrocze – oceny proponowane i niedostateczne :                  

  informacja o proponowanych ocenach i ocenach z zachowania     26.05.2023

  • II półrocze – termin wystawiania ocen :                                  do  16.06.2023

Liceum

  1.  Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych01.09.2022
2.Zimowa przerwa świąteczna23.12-31.12.2022
3.Ferie zimowe13.02.-26.02.2023
4.Wiosenna przerwa świąteczna06.04.-11.04.2023
5.Egzamin maturalny : cz.pisemna :     j.polski- 04.05.2023
j.angielski – pp – 05.05.2023  
matematyka – 08.05.2023
6.Egzamin ósmoklasisty :  j.polski – 23.05.2023
matematyka – 24.05.2023
j. obcy nowożytny – 25.05.2023
 7.  Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych31.10.2022
02.05.2023
04.05.2023- 05.05.2023, 08.05.2023 09.06.2023
8.  Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych w kl.4 LO  

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
28.04.2023  

23.06.2023
  9.  Spotkania z rodzicami:
wywiadówki obowiązkowe
  „otwarte drzwi”,
dyżury dyrektora wg harmonogramu                          
 
13.09.2022    01.02.2023  godz.17.00   09.11.2022   29.03.2023  17.05.2023
godz.17.00      
  10.Rada Pedagogiczna :
podsumowująca egzaminy i zatwierdzająca zmiany w  programie  profilaktyczno-wychowawczym
klasyfikacyjna I półrocze
podsumowująca I półrocze
klasyfikacyjna kl. 4 LO
klasyfikacyjna II półrocze

28.09.2022  

30.01.2023
01.03.2023
24.04.2023
20.06.2023

Terminy wystawiania  ocen proponowanych i niedostatecznych :

  • I półrocze – oceny proponowane i niedostateczne : do 09.01.2023   
  • I półrocze – termin wystawiania ocen :                     27.01.2023
  • II półrocze kl. 4 LO –oceny proponowane :             31.03.2023
  • II półrocze  kl.4 LO – termin wystawiania ocen:      21.04.2023
  • II półrocze – oceny proponowane i niedostateczne :  26.05.2023

  informacja o proponowanych ocenach i ocenach z zachowania

  • II półrocze – termin wystawiania ocen :                    do 16.06.2023