Kalendarz na rok szkolny 2020/2021

 

1.

 

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

01.09.2020

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23.12-01.01.2021

3.

Ferie zimowe

18.01-31.01.2021

4.

Wiosenna przerwa świąteczna

01.04-06.04.2021

5.

Egzamin maturalny :

 • cz.pisemna
 • cz.ustna

 

04.05-20.05.2021
07.05-20.05.2021

 

6.

 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (należy zgłosić do dyrektora szkoły potrzebę sprawowania opieki nad dzieckiem w szkole podstawowej  co najmniej 5 dni przed dniem wolnym od zajęć)

 

02.11.2020
04.05-07.05.2021
04.06.2021

7.

 

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych w kl.3 LO

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

30.04.2021

25.06.2021

 

8.

 

Spotkania z rodzicami:

 • wywiadówki obowiązkowe

 

 • „otwarte drzwi”, dyżury dyrektora wg harmonogramu

 

 

09.09.2020 (Librus)
13.01.2021 ( Librus)  

platforma Librus

 

 

 

9.

Rada Pedagogiczna :

 • podsumowująca egzaminy
 • klasyfikacyjna I półrocze
 • podsumowująca I półrocze
 • klasyfikacyjna kl.3 LO
 • klasyfikacyjna II półrocze

 

 

10.2020
11.01.2021 

10.02.2021
26.04.2021
21.06.2021

 

 

 Terminy wystawiania  ocen proponowanych i niedostatecznych :

 • I półrocze – oceny proponowane i niedostateczne :18.12.2020
 • I półrocze – termin wystawiania ocen : do 08.01.2021
 • II półrocze – oceny proponowane i niedostateczne : kl.3 LO26.03.2021
 • II półrocze kl.3 LO – termin wystawiania ocen:23.04.2021
 • II półrocze – oceny proponowane i niedostateczne :25.05.2021

  informacja o proponowanych ocenach i ocenach z zachowania

 • II półrocze – termin wystawiania ocen :   18.06.2021