Dzień Edukacji Narodowej

Dnia 13 października 2018 roku w naszej szkole świętowaliśmy Dzień Nauczyciela czyli  Dzień Edukacji Narodowej. Został on ustanowiony w 1972 roku i upamiętnia powstanie Komisji Edukacji Narodowej. Uroczystość przygotowała klasa 2 LO, która pokazała swoją wersjęrady pedagogicznej oraz klasa 4 SPprzedstawiająca teatrzyk muzyczny o smerfach. Wzruszającym  dodatkiem a właściwie prezentem od uzdolnionych muzycznie uczniów  był również koncert dedykowany wszystkim świętującym, a zwłaszcza jubilatom obchodzącym swoje : 35-lecie pracy p. Dyrektor Małgorzaty Gołębiowskiej w zawodzie nauczyciela  oraz 40-lecie  p. Elżbiety  Jankiewicz. Tradycją tego apelu jest również wręczanie najlepszemu uczniowi Logosu za rok 2017/2018 statuetki Prymus Inter Pares . W tym roku laureatką Nagrody Prezesa Rady Ministrów  została Weronika Janicka z kl. 2 LO .

Serdeczne gratulacje dla wszystkich .

Z.S.