GOSIA KULEJ

GosiaMałgorzata Kulej, czyli dr Małgosia Turner - absolwentka Liceum Społecznego Fundacji Logos, rocznik 2000. Obecnie pracownik Uniwersytetu w Oxfordzie z tytułem doktora.

Podczas nauki w Logosie Małgosia pracowała w dwóch lokalnych telewizjach oraz radiu. Po maturze (2000) wbrew oczekiwaniom wszystkich nie dostała się jednak na dziennikarstwo (okazało się, że czytanie wiadomości to nie to samo co bycie dobrym dziennikarzem) ani nawet na SGH. Na szczęście chcieli ją w Krakowie i rozpoczęła studia na Akademii Górniczo-Hutniczej. Okazało się, że to jednak nie to. Po zdaniu wszystkich egzaminów w sesji zimowej (co oznaczało trzy podejścia do matematyki stosowanej u Profesora Cięciwy) wyjechała do Warszawy. gdzie zamierzała podjąć studia na Uniwersytecie Warszawskim, po kolejnej niedanej próbie zaczęła studiować socjologię w Collegium Civitas. Na trzecim roku studiów pracowała dla Fundacji Batorego przy programie Open Borders. Była koordynatorką badania ankietowego wśród obywateli Rosji, Ukrainy i Białorusi, którzy ubiegali się o wizę w polskich konsulatach. Badanie to było również głównym przedmiotem jej licencjatu, który obroniła na ocenę celującą. W 2004 roku Małgosia wyjechała do Anglii i skończyła studia magisterskie (socjologia z ekonomią) na University of Essex.

Po studiach rozpoczęła pracę w The Higher Education Academy – organizacji zajmującej się wspieraniem nauczania na uczelniach wyższych. Zamieszkała też w malowniczym Yorku, gdzie poznała swojego przyszłego męża. W pracy zajmowała się tworzeniem i wdrażaniem badań ankietowych wśród studentów. Wyniki z badań doktorantów były tak obiecujące, że Małgosia postanowiła zrobić doktorat. W 2009 roku otrzymała stypendium i rozpoczęła studia doktoranckie ze statystyki społecznej na University of Southampton w Instytucie Metodologii Badań (National Centre for Reserach Methods). Doktorat obroniła w 2013 roku. Obecnie Małgosia pracuje na Uniwersytecie w Oxfordzie jako Senior Statistical Analyst. Zajmuje się głównie analizą danych kandydatów na studentów, studentów, jak i absolwentów. Plotka głosi, że jej modele statystyczne mogą z dużą dokładnością przewidzieć, czy dany kandydat na studenta będzie w przyszłości brytyjskim premierem albo czy dostanie Nagrodę Nobla.

Małgosia mieszka niedaleko Oxfordu w małym domku razem z mężem i córeczką Ellą. W wolnych chwilach lubi robić na drutach a wakacje najchętniej spędza oczywiście w Świnoujściu.