Inauguracja roku szkolnego 2020/2021

Szkoła Podstawowa
Godz. 9.00 – kl. 4 SP – AULA
Godz. 11.15 – kl. 6 SP – S.16 – spotkanie z wychowawcą – B.Tysowska
Godz. 11.15 – kl. 7 SP – aula – spotkanie z wychowawcą – S.Iwaniuk

LICEUM
Godz.   9.45 – kl. 1 LO – AULA
Godz. 10.45 – kl. 2 LO A – s. 22 – spotkanie z wychowawcą -K.Piotrowska
Godz. 12.30 – kl. 2 LO B – s. 24 – spotkanie z wychowawcą – M.Sieczka
Godz. 10.45 – kl. 2 LO C – s. 19 – spotkanie z wychowawcą- J.Cygan
Godz. 11.00 – kl. 3 LO – s. 23 – spotkanie z wychowawcą – A.Elsner