Inauguracja roku szkolnego 2021/2022

Spotykamy się 01.09.2021

Szkoła Podstawowa
Godz. 9.00 – kl.1 SP i 4 SP – AULA

Godz. 10.00 – kl. 5 SP – S.17 – spotkanie z wychowawcą – E.Saczkow
Godz. 10.00 – kl. 7 SP – s.16 – spotkanie z wychowawcą – B.Tysowska
Godz. 11.00 – kl. 8 SP – s. 15 – spotkanie z wychowawcą – S.Iwaniuk

LICEUM
Godz. 10.30 – kl. 1 LO – AULA
Godz. 11.15 – klasy 2 LO – AULA
Godz. 12.00 – klasa 3 LO – AULA