Kolejna Tarcza Perspektyw w kolekcji Logosu

To już nasza siódma tarcza w Rankingu Liceów i Techników Perspektywy. W tym roku w Rankingu
Wojewódzkim Liceów 2022 – Zachodniopomorskie otrzymaliśmy brązową tarczę, zajmując 16 miejsce
wśród najlepszych liceów naszego województwa za rok szkolny 2020/21.
Organizatorzy rankingu powiedzieli :
 Od wielu lat powtarzamy, że Ranking Liceów i Techników Perspektywy to profesjonalnie
uporządkowana informacja – mówi Waldemar Siwiński, prezes Perspektywy Press, twórca
polskich rankingów edukacyjnych. – Robimy go przede wszystkim z myślą o uczniach
ostatnich klas szkół podstawowych, którzy za kilka miesięcy będą musieli ostatecznie
zdecydować, które liceum czy technikum wybiorą. Warto dokonywać takich wyborów na
podstawie sprawdzonych, obiektywnych informacji. W Rankingu Liceów i Techników
korzystamy wyłącznie z zewnętrznych źródeł danych, które pochodzą z okręgowych komisji
egzaminacyjnych, komitetów głównych olimpiad i Systemu Informacji Oświatowej (SIO).
 Od marca 2020 roku polskie szkoły znalazły się w nieznanej dotąd sytuacji – podkreśla prof.
Barbara Marcinkowska, rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej, przewodnicząca Kapituły
Rankingu. – Zdecydowana większość szkół w Polsce nie była przygotowana na tak dużą i
przeprowadzoną w bardzo krótkim okresie zmianę. Nauczyciele i uczniowie zrealizowali
przyśpieszony kurs kształcenia zdalnego, co w dłuższej perspektywie może przynieść
polskiej szkole korzyści. To, co przez wiele lat wydawało się być niemożliwe, stało się faktem
w kilka miesięcy.
GRATULACJE DLA ABSOLWENTÓW I ICH NAUCZYCIELI 