Logos charytatywnie

Mimo trudnych czasów, szalejącej pandemii, zdalnego nauczania…postanowiliśmy kultywować tradycje Logosu i nie zapominać o potrzebujących…i zorganizować po raz kolejny akcję „Podziel się świętami”. Może w skromniejszej formie, może tylko dla jednej rodziny…., ale okazało się , że w Logosie skromniej się nie da😊 i tradycji stało się zadość; akcja, jak zwykle się rozrosła i obdarowaliśmy dwie rodziny. Wszystkim darczyńcom: uczniom i rodzicom, nauczycielom i pracownikom szkoły , rodzicom absolwentów serdecznie dziękujemy. Dziękujemy rodzicom ze SP oraz maturzystom, którzy pomogli nam w dystansie dostarczyć paczki potrzebującym rodzinom.