Historia

Liceum

I Liceum Społeczne Fundacji LOGOS rozpoczęło działalność 1 września 1991r.
Jest najstarszą, niepubliczną placówką oświatową w Świnoujściu.
Organem prowadzącym jest Fundacja LOGOS, którą założyli :

  • Lidia Buława
  • Małgorzata Gołębiowska
  • Zenon Mroczkowski
  • Paweł Rabinek
  • Lucyna Till-Modelewska.

Od 01.06.1992r. Liceum posiada uprawnienia szkoły publicznej.
Pierwsi absolwenci ukończyli szkołę w 1994r. Liceum może poszczycić się 600 absolwentami do 2010r.
Liceum od kilku lat utrzymuje się w czołówce najlepszych szkół ogólnokształcących województwa zachodniopomorskiego. Uczniowie biorą udział w olimpiadach przedmiotowych, konkursach, byli laureatami wielu z nich. Szkoła współpracuje od ponad 10 lat ze szkołą w Nordenham (Niemcy), organizuje wymiany młodzieży. Uczniowie z Logosu reprezentują Polskę na zlocie młodzieży państw UNESCO w Berlinie. W nowym , trzyletnim Liceum,na każdym poziomie nauczania prowadzone są klasy z podziałem na grupy o kierunkach:

  • matematyczno- informatycznym
  • biologiczno -chemicznym
  • humanistyczno - społecznym.

Szkoła realizuje rozszerzony program nauczania języków obcych - języka angielskiego i niemieckiego.
100 % absolwentów zdało egzamin maturalny.

Gimnazjum

Gimnazjum Fundacji LOGOS rozpoczęło działalność 01.09.1999r. Szkoła z mocy prawa posiada uprawnienia szkoły publicznej. Gimnazjum mieści się w budynku I Liceum Społecznego Fundacji LOGOS przy ul. Grunwaldzkiej 47.

W 2003r. Gimnazjum uzyskało tytuł "Szkoła z klasą".

Trzech nauczycieli (Patrycja Derech, Barbara Savić, Paweł Kowalski) uzyskało tytuł "Nauczyciel z klasą". Szkoła współpracuje z Gimnazjum w Nordenham (Niemcy), organizuje wymiany młodzieży. Do 2010r. mury szkoły opuściło 146 absolwentów.

Od 2005r. do 2007 r. w Gimnazjum realizowany był program nauki języka niemieckiego Instytutu Goethego. Zajęcia prowadzone były w grupach, po 5 godzin języka niemieckiego w tygodniu. Przedstawiciel instytutu pełnił nadzór nad realizacją programu. Po trzech latach nauki uczniowie przystępili do egzaminu I stopnia. W 2007r. z grupy 15 osobowej przystąpiło do egzaminu 10 osób ; 100% zdało egzamin ( 6 uczniów uzyskało ocenę bardzo dobrą).

W ramach planu nauczania realizowane są m.in. ścieżki edukacyjne, zajęcia informatyki od klasy I do III, nauka dwóch języków obcych na poziomie rozszerzonym ( język angielski i język niemiecki).

Uczniowie mogą rozwijać zainteresowania na zajęciach pozalekcyjnych, w ramach kół przedmiotowych i innych, uruchamianych w miarę potrzeb tylko dla uczniów Gimnazjum lub w połączeniu z Liceum.