Kadra

Kadra pedagogiczna szkół Fundacji „Logos” w Świnoujściu

Małgorzata Gołębiowska - dyrektor szkoły

Joanna Gładzik-Gogol - wicedyrektor szkoły

 

Szkoła podstawowa

PrzedmiotNauczyciel
Język polski Karolina Piotrowska
Język angielski Jolanta Cygan
Język niemiecki Elżbieta Jankiewicz
Matematyka Sebastian Iwaniuk, Agnieszka Elsner
Przyroda Marek Piwowarski
Historia i społeczeństwo Rafał Czarnecki
Zajęcia komputerowe Ryszard Szwałek
Zajęcia techniczne Beata Dziadulewicz
Plastyka – Muzyka Beata Tysowska
Wychowanie fizyczne Anna Górska
Religia Ks.Dariusz Pilarski

 

Gimnazjum

PrzedmiotNauczyciel
Język polski Jolanta Deląg, Karolina Piotrowska
Język angielski Jolanta Cygan
Język niemiecki Elżbieta Jankiewicz
Matematyka Sebastian Iwaniuk
Fizyka Ryszard Szwałek, Sebastian Błaż
Geografia Marek Piwowarski
Biologia Barbara Savić
Chemia Piotr Olszewski
Historia Rafał Czarnecki
Wiedza o społeczeństwie Małgorzata Gołębiowska, Rafał Czarnecki
Informatyka Ryszard Szwałek
Zajęcia techniczne Ryszard Szwałek
Edukacja dla bezpieczeństwa Rafał Maraszek
Plastyka – Muzyka Beata Tysowska
Religia Ks. Dariusz Pilarski
Wychowanie fizyczne Anna Górska, Rafał Maraszek
Wychowanie do życia w rodzinie Barbara Savić

 

Liceum

PrzedmiotNauczyciel
Język polski Joanna Gładzik-Gogol
Język angielski Jolanta Cygan, Agnieszka Żychska
Język niemiecki Elżbieta Jankiewicz, Aleksandra Fedorczyk
Matematyka Agnieszka Elsner
Fizyka Ryszard Szwałek, Sebastian Błaż
Geografia Lidia Buława, Marek Piwowarski
Przyroda Marek Piwowarski
Biologia Barbara Savić
Chemia Elżbieta Michalik
Historia i społeczeństwo Rafał Czarnecki
Wiedza o społeczeństwie Małgorzata Gołębiowska
Wiedza o kulturze Joanna Gładzik-Gogol
Informatyka Ryszard Szwałek
Wychowanie fizyczne Honorata Kin, Rafał Maraszek
Wychowanie do życia w rodzinie Barbara Savić
Podstawy przedsiębiorczości Elżbieta Michalik
Religia Ks.Dariusz Pilarski
Etyka Małgorzata Gołębiowska