Kadra 2022-2023

Kadra Pedagogiczna Szkoły Podstawowej Fundacji Logos
Karolina  Piotrowska  - dyrektor szkoły
Joanna Gładzik- Gogol – wicedyrektor

Przedmiot

Nauczyciel

 Język polski Karolina Piotrowska
 Język angielski Jolanta Cygan, Marianna Więckowska
 Język niemiecki Elżbieta Jankiewicz
 Matematyka Agata Brzozowska, Natalia Szubert
 Przyroda ,geografia, informatyka Marek Piwowarski
 Historia Ewa  Saczkow
 Fizyka Ryszard Szwałek
 Technika Beata Dziadulewicz
 Plastyka Beata Tysowska
 Muzyka Beata Tysowska
 Edukacja wczesnoszkolna Katarzyna Zaworska, Jolanta Roszczyk
 Psycholog Monika Gołębiowska
 Wychowanie fizyczne Agata Śmieszek
 Religia Ks. Adrian Czarnecki
 Chemia Jarosław Kuba
 Biologia Jarosław Kuba
Wos Janusz Kucia
Doradztwo zawodowe Ewa Saczkow

Kadra Pedagogiczna Liceum Społecznego Fundacji Logos
Małgorzata Gołębiowska - dyrektor szkoły
Joanna Gładzik-Gogol - wicedyrektor szkoły

Przedmiot

Nauczyciel

Język polski Joanna Gładzik-Gogol
Karolina Piotrowska
Język angielski Jolanta Cygan,
Język niemiecki Elżbieta Jankiewicz, Aleksandra Fedorczyk
Matematyka Agnieszka Elsner
Ewa Puchała
Fizyka, informatyka Ryszard Szwałek
Geografia Marek Piwowarski
Muzyka Beata Tysowska
Biologia Monika Sieczka, Jarosław Kuba
Chemia Aleksandra Szajer, Jarosław Kuba
Historia Ewa Saczkow
Wiedza o społeczeństwie Janusz Kucia
Psycholog Monika Gołębiowska
Informatyka Ryszard Szwałek
Wychowanie fizyczne Agata Śmieszek
Podstawy przedsiębiorczości Anna Kazana-Komarek
Religia Ks. Adrian Czarnecki
Edukacja dla bezpieczeństwa Rafał Maraszek