Kadra

Kadra Pedagogiczna Szkoły Podstawowej

Małgorzata Gołębiowska - dyrektor szkoły
Joanna Gładzik-Gogol - wicedyrektor szkoły

Przedmiot

Nauczyciel

 Język polski

Karolina Piotrowska

 Język angielski

Jolanta Cygan

 Język niemiecki

Elżbieta Jankiewicz

 Matematyka

Sebastian Iwaniuk,
Agnieszka Elsner (kl.8 SP )

 Przyroda ,geografia

Marek Piwowarski

 Historia

Robert Srzedziński

 Informatyka, Fizyka

Ryszard Szwałek

 Technika

Beata Dziadulewicz

 Plastyka

Anna Kierpiec

 Religia

Ks.Daniel

 Chemia

Piotr Olszewski
Dorota Sobczyk- Hruszowiec

 Biologia

Monika Sieczka

 Edukacja dla bezpieczeństwa
 Gimnazjum ( KL.3 )

Rafał Maraszek

WOS KL. 3 Gimnazjum
WOS Kl. 8 SP  

Małgorzata Gołębiowska
Robert Srzedziński

Doradztwo zawodowe

Beata Tysowska

Muzyka

Beata Tysowska

Wychowanie fizyczne

Anna Górska ,Rafał Maraszek

Kadra Pedagogiczna Liceum Społecznego

Małgorzata Gołębiowska - dyrektor szkoły
Joanna Gładzik-Gogol - wicedyrektor szkoły

Przedmiot

Nauczyciel

 Język polski

Joanna Gładzik Gogol

 Język angielski

Jolanta Cygan

 Język niemiecki

Elżbieta Jankiewicz

 Matematyka

Agnieszka Elsner

Ggeografia, przyroda (od kl.2)

Marek Piwowarski

 Historia

Robert Srzedziński

 Informatyka, Fizyka

Ryszard Szwałek

Historia i społeczeństwo od kl.2

Małgorzata Gołębiowska, Tomasz Filipiak

Historia

Tomasz Filipiak

 Religia

Ks.Daniel

 Chemia

Elżbieta Michalik,Dorota Sobczyk – Hruszowiec(kl.1 LO )

 Biologia

Barbara Waschke (kl.3 LO )

Monika Sieczka

 Edukacja dla bezpieczeństwa
 Gimnazjum ( KL.3 )

Rafał Maraszek

WOS

Małgorzata Gołębiowska

Wychowanie do życia w rodzinie

Barbara Waschke

Podstawy przedsiębiorczości

Anna Kazana-Komarek

Wychowanie fizyczne

Anna Górska ,Rafał Maraszek

Wiedza o kulturze Joanna Gładzik Gogol