Kadra 2021-2022

Kadra Pedagogiczna Szkoły Podstawowej Fundacji Logos
Karolina  Piotrowska  - dyrektor szkoły
Joanna Gładzik- Gogol – wicedyrektor

Przedmiot

Nauczyciel

 Język polski Karolina Piotrowska
 Język angielski Jolanta Cygan, Justyna Jeświł
 Język niemiecki Elżbieta Jankiewicz
 Matematyka Sebastian Iwaniuk,
 Przyroda ,geografia Marek Piwowarski
 Historia Ewa  Saczkow
 Informatyka,fizyka Ryszard Szwałek
 Technika Beata Dziadulewicz
 Plastyka Beata Tysowska
 Muzyka Beata Tysowska
 Edukacja wczesnoszkolna Katarzyna Zaworska
 Wychowanie fizyczne Agata Śmieszek
 Religia Ks. Adrian Czarnecki
 Chemia Aleksandra Szajer
 Biologia Monika Sieczka
Wos Tomasz Filipiak
Doradztwo zawodowe Beata Tysowska

Kadra Pedagogiczna Liceum Społecznego Fundacji Logos
Małgorzata Gołębiowska - dyrektor szkoły
Joanna Gładzik-Gogol - wicedyrektor szkoły

Przedmiot

Nauczyciel

Język polski Joanna Gładzik-Gogol
Karolina Piotrowska
Język angielski Jolanta Cygan,
Język niemiecki Elżbieta Jankiewicz, Aleksandra Fedorczyk
Matematyka Agnieszka Elsner
Ewa Puchała
Fizyka Ryszard Szwałek
Geografia Marek Piwowarski
Muzyka Beata Tysowska
Biologia  Monika Sieczka
Chemia Elżbieta Michalik,
Aleksandra Szajer
Historia i społeczeństwo Ewa Saczkow
Wiedza o społeczeństwie Małgorzata Gołębiowska
Tomasz Filipiak
Historia  

Ewa Saczkow

Informatyka Ryszard Szwałek
Wychowanie fizyczne Agata Śmieszek
Rafał Maraszek
Podstawy przedsiębiorczości Anna Kazana-Komarek
Religia Ks. Adrian Czarnecki