Pożegnanie Profesora

Dnia 19.03.2020 r.  odszedł od nas profesor wielu pokoleń świnoujścian , świetny matematyk, wybitny pedagog i wyjątkowy człowiek – ZENON MROCZKOWSKI.

Pan  Zenon Mroczkowski  przyjechał do  Świnoujścia  w 1964 r. po ukończeniu studiów na WSP w Opolu i tutaj podjął pracę w Liceum Ogólnokształcącym  im. Mieszka I .Po roku pracy został powołany na stanowisko wicedyrektora szkoły, które pełnił do 1972r.  Od 1972 r. zajmował stanowisko Inspektora Oświaty i Wychowania w Świnoujściu. W r. 1982 na własną prośbę został przeniesiony na stanowisko nauczyciela w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Mieszka I . Był jednym z założycieli I Liceum Społecznego Fundacji LOGOS  w 1991r. i  w tej szkole na stałe podjął pracę w  1992r.  W Logosie przepracował  jako nauczyciel  25 lat.  Do 2019r. pełnił funkcję wiceprezesa Fundacji LOGOS.

Za swoją pracę otrzymał liczne nagrody i odznaczenia , w tym  Złoty Krzyż Zasługi w 1987r., Medal Złoty za Długoletnią Służbę w 2016r.

Jego uczniowie i wychowankowie pamiętają i wspominają , że uczył nie tylko matematyki, ale że trzeba mieć  marzenia i że pracą osiąga się w życiu swoje cele ; że widział w uczniu człowieka goniącego za marzeniami, że był najlepszy z najlepszych i każdego potrafił nauczyć matematyki, mając przy tym cierpliwość, specyficzne poczucie humoru i wiarę w ucznia.

Szkoda, że nie mógł powiedzieć „pudło kolego” chorobie,która Go tak szybko zabrała na Jego ukochane górskie szlaki w innym świecie, ale ..”w tamtym  świecie też są ludzie, którym trzeba to i owo wyjaśnić. Więc nie płakać trzeba, ale wdzięcznym być , żeśmy mogli się spotkać w szczęśliwych dniach, kiedy wszystko było jeszcze zielone”( Grzegorz Kapla)

W imieniu wszystkich, którzy spotkali Cię na swojej drodze : Dziękujemy Profesorze.

Rada Fundacji

Koleżanki i Koledzy z Logosu

Absolwenci i uczniowie