Rozpoczynamy nabór do klasy 1 Szkoły Podstawowej Fundacji LOGOS!

OFERTA NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 

SZANOWNI RODZICE!

Prowadzimy zapisy do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej

na rok szkolny 2021/2022.

 

 

NASZE ATUTY

 • Nauka w klasach I - III i grupach odbywa się w niewielkiej, przyjaznej społeczności ( w klasie maksymalnie może być 16 osób).
 • Mało liczne klasy stwarzają komfortowe warunki do nauki.
 • Przy szkole znajduje się duży, nowoczesny plac zabaw oraz do bezpiecznej nauki jazdy na rowerze.
 • Zajęcia szkolne odbywają się w systemie jednozmianowym.
 • Posiadamy certyfikaty „Szkoła z klasą” i „Szkoła bez przemocy”, „Lepsza szkoła”
 • Tworzymy warunki do wszechstronnego  i bezpiecznego rozwoju dzieci.
 • Nasi uczniowie są laureatami konkursów ogólnopolskich i wojewódzkich oraz finalistami konkursów przedmiotowych.
 • W szkole pracują życzliwi i wysoko wykwalifikowani nauczyciele.
 • Dzieci uczą się j. angielskiego , a w kl. IV – VIII jako drugi język -  język niemiecki,
 • Nasi uczniowie mają do dyspozycji szkolną halę sportową.
 • Organizujemy spotkania z ciekawymi ludźmi, wyjazdy na „Zieloną szkołę”.
 • Życzliwa współpraca z rodzicami – wspólne decyzje dotyczące życia szkoły i klasy.
 • Udział w akcjach charytatywnych; „Podziel się świętami” oraz coroczny „Szkolny Koncert Charytatywny”.

 

DBAMY O WYSOKĄ JAKOŚC NAUKI I OPIEKI

 • Przeprowadzamy zajęcia adaptacyjne dla dzieci, które podejmą naukę w naszej szkole.
 • Interesująca zajęcia pozalekcyjne: kształtujące kreatywność i aktywność u uczniów, warsztaty plastyczne, a od kl. II Koło Matematyczne.
 • Zapewniamy fachową opiekę w świetlicy szkolnej: bezpieczny wypoczynek, ruch i zabawę, pomoc w nauce oraz rozwijanie zainteresowań.
 • Szkoła jest bezpieczna – chroniona monitoringiem.
 • dziennik elektroniczny Librus – możliwość monitorowania ocen i frekwencji dziecka oraz stały kontakt z wychowawcą i innymi nauczycielami.
 • Promujemy osiągnięcia uczniów w szkole i w środowisku.
 • Zapewniamy opiekę pedagogiczno – psychologiczną.

 

BAZA LOKALOWA

 • klasa szkolna wyposażona w sprzęt multimedialny, możliwość korzystania z  tablic interaktywnych,
 • estetyczne i bardzo dobrze wyposażona sala lekcyjna,
 • szkolna hala sportowa, wielofunkcyjne boisko sportowe,
 • w klasach I-III każdy uczeń ma do swojej dyspozycji szafkę do przechowywania podręczników i przyborów, 
 • pracownia informatyczna z dostępem do Internetu, stanowiska z komputerem dla każdego ucznia,
 • biblioteka szkolna ze wszystkimi lekturami,
 • plac zabaw z nowoczesnym wyposażeniem,
 • gabinet psychologa i gabinet higieny szkolnej,
 • świetlica szkolna czynna od 7.30 do 16.00,
 • możliwość zamówienia obiadu u zewnętrznego dostawcy,

 

Szczegółowe informacje w sekretariacie szkoły (7:30-15:30, tel. 92 321 23 66 lub mailem; sekretariat@logos.swinoujscie.pl). 

 

Zapisy do klasy pierwszej szkoły podstawowej prowadzone są za pomocą  systemu elektronicznego na wniosek rodzica/opiekuna prawnego przysłanego mailem na adres: sekretariat@logos.swinoujscie.pl

 

Wniosek do pobrania znajduje się tutaj.

Nabór do szkoły rozpoczyna się
22.02.2021 r. o godz. 9.00 i trwa do 16.04.2021 r. do godz. 15.00

Wyniki naboru zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły 23.04.2021r.

 

Warunki przyjęcia do szkoły:

- poprawnie wypełniony wniosek,

- klasa zostanie otwarta w przypadku naboru co najmniej 7 uczniów,

- o przyjęciu do szkoły decyduje dyrektor szkoły.