Seminarium UNESCO w Berlinie

Od ponad 15 lat Liceum Społeczne Fundacji LOGOS w Świnoujściu bierze udział w seminariach organizowanych przez UNESCO w Berlinie. Jesteśmy jedynymi reprezentantami naszego kraju w tym projekcie.

Tegoroczny zjazd odbył się w Jagdschloss Glienicke, oddalonego o 30 km od centrum Berlina.

Atmosfera całego spotkania już od początku była przyjemna. Organizatorzy starali się jak najlepiej uatrakcyjnić nam pobyt zapewniając liczne zabawy zapoznawcze oraz organizowali wycieczki do Poczdamu i Berlina.

Każdy dzień różnił się od poprzedniego. Liczne spotkania z przedstawicielami światowych organizacji broniących praw człowieka w Berlinie, a także ze zwykłymi ludźmi, którzy stali się ofiarami pogwałcenia praw człowieka. Były one pomocne przy tworzeniu końcowych prezentacji. Każda grupa składająca się z osób o różnej narodowości, prezentowała odmienne aspekty tematu( np. pogwałcenie Praw Człowieka w Chinach i Darfurze, edukacja, wartości życia).

Wszystkie zajęcia prowadzone były w języku angielskim i niemieckim , dlatego oprócz zdobycia nowych wiadomości, miałyśmy szansę rozwinąć swoje umiejętności językowe.

Pobyt w Berlinie bardzo nam się podobał, dzięki niemu mogłyśmy dowiedzieć się więcej o Prawach Człowieka, zapoznać się z Deklaracją Praw Człowieka, zwiedzić piękne miasta, jakimi są Berlin oraz Poczdam , a także i chyba najważniejsze, zawrzeć wiele nowych międzynarodowych długotrwałych( mamy nadzieję!) znajomości.

Dziękujemy Szkole, a w szczególności Pani prof. E . Jankiewicz za umożliwienie nam zdobycia nowego, cennego doświadczenia.