Sukces Aleksego Bizana w zawodach I-go stopnia Olimpiady Fizycznej

Komitet Okręgowy Olimpiady Fizycznej w Szczecinie  poinformował nas, że Aleksy  brał udział w    zawodach I stopnia LXVI Olimpiady Fizycznej . Prawidłowo rozwiązał   zadania  z różnych działów fizyki min.  elektrostatyki, mechaniki  i teraz  wystartuje w zawodach II stopnia już 15 stycznia 2017 r