Podręczniki – gimnazjum

Rok szkolny 2016/2017
Zestaw podręczników do klasy I gimnazjum

Język polski Opisać świat - podręcznik pod redakcją Macieja Szulca
Zeszyt ćwiczeń nr 1 - kształcenie językowe
wyd.Nowa Era
Język angielski New English Explorer 2 - podręcznik i ćwiczenia
H.Stephenson  -  wyd.Nowa Era
Język niemiecki Das ist Deutsh! Kompakt 1 - Jolanta Kamińska
wyd.Nowa Era
Muzyka " Gra muzyka! "
Jan Olenkowicz   - wyd.Nowa Era
Plastyka " Plastyka "
Katarzyna Czernicka    - wyd.Operon
Historia i społeczeństwo Śladami przeszłości  cz.1  pod red.Stanisława  Roszaka
wyd.Nowa Era
Geografia "Planeta Nowa 1" - kl.1 podręcznik z płytą CD-ROM
R.Malarz   + zeszyt ćwiczeń            wyd.Nowa Era
Biologia Biologia 1 - podręcznik, praca zbiorow:J.Loritz-Dobrowolska,
Z.Sendecka, E.Szedzianis, E.Wierbiłowicz  wyd.OPERON
Chemia Zeszyt ćwiczeń nr 1 i nr 2 - Z.Sendecka  wyd.Operon
Chemia  Nowej Ery 1 - podręcznik - T.Kulawik, M.Litwin
Fizyka Zeszyt ćwiczeń nr 1wyd.Nowa Era
Spotkanie z fizyką nr 1 i 2  - G.Franc-Ornet
wyd.Nowa Era
Matematyka Matematyka 1 - podręcznik dla gimnazjum; praca zbiorowa
pod red.M.Dobrowolskiej , Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
Matematyka 1 - zbiór zadań - M.Braun, J.Lech
Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
Informatyka Lekcja z komputerem - Jochemczyk, Krajewska-Kranas
wyd.WSiP
Zajęcia artystczne " Zajęcia artystyczne i teatralno-aktorskie dla gimnazjum "
Magdalena Bochan-Jachimek
wyd.OPERON
Zajęcia techniczne Zajęcia techniczne - U.Białka
wyd.Operon