Plan lekcji – liceum

Plan lekcji na rok 2020/2021 (od 7.09.)

  Lekcja KLASA I Nr sali
PON 1 w f dzw.  
2 w - f dzw. / niem. R/ inf.R 13 / 18
3 język polski 23
4 historia 23
5 język niemiecki  1 gr./ 2 gr. 23 / 16
6 fizyka 23
7 język angielski 23
8 w - f chł.  
9 w - f chł.  
WT 1 język angielski 23
2 w - f  chł. / inf dzw. s / 18
3 w - f dzw. / inf chł. s / 18
4 chemia 23
5 język polski 23
6 język polski 23
7 matematyka R / hist R 23 / 20
8    
9    
ŚR 1 matematyka P / mat R 23 / 22
2 matematyka P / mat R 23 / 22
3 geografia R / fizyka R  21 / 18
4 religia / etyka 23 / 13
5 zajęcia z wych. 23
6 biologia R 21
7 biologia R 21
8    
9    
CZW 1 język polski R / chemia R 23 / 19
2 język polski R / chemia R 23 / 19
3 historia 23
4 język niemiecki  1 gr./ 2 gr. 23 / 24
5 geografia 23
6 język angielski 23
7 język angielski R 23
8    
9    
PT 1 matematyka P / mat R 23 / 22
2 matematyka P / mat R 23 / 22
3 w o s 23
4 biologia 23
5 muzyka 23
6 edukacja dla bezp. 23
7 język polski 23
8 fizyka R 18
9    

  Lekcja KLASA IIA Nr sali KLASA IIB Nr sali
PON 1 fizyka P 22 fizyka P 22
2 język polski 22  język angielski 15
3  biol.R / geogr.R / fiz R 21 /22/18  biol.R / geogr.R/ historia R 21/22/20
4 matematyka 22 religia 15
5 matematyka 22 historia 15
6 język niemiecki 1 / 2 gr. 22/24 język niemiecki 1 / 2 gr. 22/24
7 chemia R 19 chemia R 19
8 informatyka 18    
9        
WT 1 geografia P aula geografia P aula
2 język polski 22 język polski 15
3 biologia P / chemia R 23 / 19 biologia P / chemia R 23/19
4 historia 22 informatyka 18
5 język angielski /  22 matematyka 15
6 podstawy przeds. 22 matematyka 15
7 zajęcia z wych. 22 podstawy przeds. 15
8 w - f dzw.   w - f dzw.  
9 w - f dzw.   w - f dzw.  
ŚR 1 chemia R / fizyka R 15 /18 chemia R  15
2 chemia R / fizyka R 15 / 18 chemia R/ polski R 15/24
3 historia 22 matematyka 15
4 język polski 22 historia 15
5 język polski 22 język polski 15
6 język angielski R 22 język polski 15
7 matematyka 22 język angielski 15
8 biologia P aula biologia P aula
9        
CZW 1 w - f dzw. / niem. R 15 w - f dzw./ niem. R 15
2 język niemiecki 1 / 2 gr. 15 /22 język niemiecki 1 / 2 gr. 15 / 22
3 religia / etyka 22/13 etyka / polski R 13 / 15
4 matematyka 22 język polski 15
5 matematyka 22 język angielski 15
6 geografia P 22 geografia P 22
7 w - f chł.   w - f chł.  
8 w - f chł.   w - f chł.  
9        
PT 1 chemia P aula chemia P aula
2 w o s 16 zajęcia z wych. 15
3 język angielski 22 matematyka 15
4 język angielski 22 w o s  15
5 geogr. R/ biol.R/ inf. R 22 /21/18 geogr. R/ biol.R/ his. R/ inf.R 22/21/20/18
6 geogr. R/ biol.R/ inf. R 22/21/18 geogr. R/ biol.R/ his. R/ inf.R 22/21/20/18
7  w - f chł.    w - f chł.  
8        
9        

  Lekcja      KLASA III Sala
PON 1 matemat. R / biologia 24 / 21
2 matemat. R / biologia 24 / 21
3 matematyka 24
4 język polski 1/ język angielski 2 19 / 24
5 język polski 1/ język angielski 2 19 /24 
6 zajęcia z wych. aula
7 religia 15
8 język polski R 15
9    
WT 1 wos / matemat. R/ biologia 13/24/21
2 wos / matemat. R/ biologia 13/24/21
3 język polski 2/ język angielski 1 15 /24
4 język polski 2/ język angielski 1 15 / 24
5 język niemiecki 1/2 24 / 19
6 geografia/ historia / fizyka 24 / 20 / 18
7 geografia/ fizyka 24 / 18
8 fizyka 18
9    
ŚR 1  chemia 19
2 chemia / geografia/wos 19/17/13
3 język polski 1/ język angielski 2 19/24
4 język polski 1/ język angielski 2 19/24
5 matematyka / język niemiecki R 24/ 13
6 matematyka / język niemiecki R 24/13
7 w - f ( cała klasa) 17
8 w - f dzw. 17
9 w - f dzw.  
CZW 1 matemat. R / biologia / historia 24/ 21 / 20
2 matemat.R/ biologia/ historia 24 / 21 / 20
3 język niemiecki 1 /2  24/19
4 w o s / historia i społ. 13 / 19
5 w o s / historia i społ. 13/19
6 matematyka 24
7 matematyka 24
8 chemia 19
9    
PT 1 język polski R / fizyka  24/18
2 jezyk polski R / fizyka 24 / 18
3 geografia / informatyka/ chemia/ historia 21/18/19/20
4 geografia/informatyka/chemia/historia 21/18/19/20
5 język polski 2/ język angielski 1 19 / 24
6 język polski 2/ język angielski 1 19/24
7 przyroda / matemat. R 21 / 24
8 przyroda / w - f chł. 21
9 w - f chł.