Plan lekcji – liceum

KLASA I - plan od 1 maja 2017 r.

Dzień Lekcja Dzwonki Przedmiot Sala
tygodnia        
P 1 8.00-8.45 polski 23
O 2 8.55-9.40 polski 23
N 3 9.50-10.35 biologia 21
I 4 10.45-11.30 religia 13
E 5 11.50-12.35 matematyka 24
D 6 12.45-13.30 angielski 13
Z 7 13.40-14.25 podst.przeds. 19
  8 14.30-15.15 w - f chł.  
  9   w - f chł.  
  1 8.00-8.45 niemiecki R 17
W 2 8.55-9.40 geografia 22
T 3 9.50-10.35 wos 15
O 4 10.45-11.30 angielski R 13
R 5 11.50-12.35 fizyka 18
E 6 12.45-13.30 polski 23
K 7 13.40-14.25 w - f dzw./ mat. R 24
  8 14.30-15.15 w - f dzw.  
  9      
  1 8.00-8.45 polski R 23
Ś 2 8.55-9.40 polski 23
R 3 9.50-10.35 chemia 19
O 4 10.45-11.30 podst.przeds. 19
D 5 11.50-12.35 angielski 13
A 6 12.45-13.30 informatyka 18
  7 13.40-14.25 historia 20
  8 14.30-15.15    
  9      
C 1 8.00-8.45 niemiecki R 17
Z 2 8.55-9.40 angielski 13
W 3 9.50-10.35 niemiecki 17
A 4 10.45-11.30 matematyka 24
R 5 11.50-12.35 matematyka 24
T 6 12.45-13.30 historia 20
E 7 13.40-14.25 polski R 23
K 8 14.30-15.15    
  9      
  1 8.00-8.45 lek.wychowawcza 20
P 2 8.55-9.40 edb 19
I 3 9.50-10.35 matematyka 24
Ą 4 10.45-11.30 matematyka 24
T 5 11.50-12.35 niemiecki 17
E 6 12.45-13.30 wok 23
K 7 13.40-14.25 angielski R 13
14.30-15.15

KLASA II - plan od 1 maja 2017 r.

Dzień Lekcja Dzwonki gr. matemat. Sala gr. biol / humanist.
P 1 8.00-8.45 matemat. / niem.R   niemiecki R 17
O 2 8.55-9.40 angielski R 13 angielski R 13
N 3 9.50-10.35 niemiecki I/II 17/19 niemiecki I/II 17/19
I 4 10.45-11.30 fizyka/biologia 18/21 biologia 21
E 5 11.50-12.35 polski 23 polski 23
D 6 12.45-13.30 polski 23 polski 23
Z 7 13.40-14.25 lek.wychowawcza 24 lek.wychowawcza 24
  8 14.30-15.15 w - f chł.    w - f chł.   
  9   w - f chł.    w - f chł.   
  1 8.00-8.45 biologia 21 biologia / wos 21/15
W 2 8.55-9.40 biologia 21 biologia / wos 21/15
T 3 9.50-10.35 fizyka 18 matematyka 24
O 4 10.45-11.30 fizyka 18 matematyka 24
R 5 11.50-12.35 angielski  I/II 13/23 angielski  I/II 13/23
E 6 12.45-13.30 chemia  19 chemia /historia  19/20
K 7 13.40-14.25 w - f dzw.   w - f dzw.  
  8 14.30-15.15 w - f dzw.   w - f dzw.  
  9          
  1 8.00-8.45 chemia 19 historia 20
Ś 2 8.55-9.40 chemia 19 histroia 20
R 3 9.50-10.35 polski 23 polski 23
O 4 10.45-11.30 niemiecki I/II 17/15 niemiecki I/II 17/15
D 5 11.50-12.35 matematyka 24 polski R 23
A 6 12.45-13.30 matematyka 24 wos 17
  7 13.40-14.25        
  8 14.30-15.15        
  9          
C 1 8.00-8.45 chemia 19 historia 20
Z 2 8.55-9.40 chemia 19 historia 20
W 3 9.50-10.35 ***   matematyka 24
A 4 10.45-11.30 polski 23 polski 23
R 5 11.50-12.35 angielski  I/II 13/15 angielski  I/II 13/15
T 6 12.45-13.30 angielski  I/II 13/15 angielski  I/II 13/15
E 7 13.40-14.25 przyroda / h i s 22/20 przyroda / h i s 22/20
K 8 14.30-15.15     polski R 23
  9          
  1 8.00-8.45 matematyka 24 wos 18
P 2 8.55-9.40 matematyka 24 wos 18
I 3 9.50-10.35 angielski R 13 angielski R 13
Ą 4 10.45-11.30 religia 19 religia 19
T 5 11.50-12.35 fizyka 18 matematyka 24
E 6 12.45-13.30 biologia/ niem. R 21/17 biologia/ niem. R 21/17
K 7 13.40-14.25 biologia 21 biologia 21
  8 14.30-15.15