Podręczniki – liceum

Klasa I Liceum        Rok szkolny 2023/2024

PrzedmiotZakres podstawowyZakres rozszerzony
Język polskiOblicza  epok”  t.1.1, 1.2 D.Chemperek, A.Kolbarczyk, D.Trześniowski wyd.WSiP  - zakres podstawowy i rozszerzony   
Język angielskiWybór podręcznika we wrześniu – po teście diagnozującym   
Język niemieckiWybór podręcznika we wrześniu – po teście diagnozującym   
HistoriaPoznać przeszłość 1– zakres podstawowy wyd. Nowa EraZrozumieć przeszłość 1 + Maturalne
Karty pracy cz.1
poziom rozszerzony
wyd.Nowa Era
Historia i teraźniejszość   Historia i teraźniejszość – Liceum i
technikum – podręcznik cz.1 WSiP
 
Wiedza o społeczeństwie W centrum uwagi 1zakres rozszerzony wyd. Nowa Era
GeografiaOblicza  geografii 1”  – R.R.Malarz, M.Więckowski + karty pracy ucznia – K.Maciążek - zakres podstawowy wyd. Nowa EraOblicza  geografii 1”                     – R.Malarz, M.Więckowski, P.Kroh + Maturalne karty pracy 1 – Burczyk, Feliniak, Marczewska, Rodel - zakres rozszerzony wyd. Nowa Era
BiologiaBiologia na czasie 1”  A.Helmin, J.Holeczek - zakres podstawowy wyd. Nowa EraBiologia na czasie 1”  -M.Guzik,R.Kozik R.Matuszewska,W.Zamochowski + Maturalne karty pracy 1 - zakres rozszerzony wyd. Nowa Era
ChemiaTo jest chemia cz.1 - zakres podstawowy wyd. Nowa EraTo jest chemia cz.1 - - zakres rozszerzony wyd. Nowa Era
FizykaOdkryć fizykę  cz.1” – M.Braun, W.Śliwa - zakres podstawowy wyd. Nowa Era „Zrozumieć fizykę cz.1”
M.Braun, A. i K.Byczuk, E.Wójtowicz –
poziom rozszerzony + zbiór zadań
wyd.Nowa Era
MatematykaMatematyka 1 – podręcznik do liceum M.Kurczab,E.Kurczab, E.Świda - zakres podstawowy Matematyka - Zbiór zadań – M.Kurczab, E.Kurczab, E.Świda - poziom podstawowy Oficyna Edukacyjna   Krzysztof Pazdro  W. Babiański, L. Chańko, K. Wej "MATeMAtyka 1.
Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum.
Zakres podstawowy i rozszerzony" wyd. Nowa Era

J. Janowicz, M. Wesołowski "MATeMAtyka 1. Zbiór
zadań dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres
podstawowy i rozszerzony" wyd. Nowa Era
  Informatyka„Informatyka na czasie 1" - zakres
podstawowy Nowa Era         
"Informatyka na czasie 1" – zakres rozszerzony
Nowa Era
MuzykaMuzyka – zakres podstawowy M.Rykowska, Z.M.Szałko  wyd. Operon 
Biznes i zarządzanie Wybór podręcznika we wrześniu 

Klasa II Liceum        Rok szkolny 2023/2024

PrzedmiotZakres podstawowyZakres rozszerzony
Język polski„Oblicza  epok”  2.1 i 2.2 D.Chemperek, A.Kolbarczyk, D.Trześniowski wyd.WSiP   - zakres podstawowy i  rozszerzony  
Język angielskiMY PERSPECTIVES – 3 podręcznik   + ćwiczenia wyd.Nowa Era  - zakres  podstawowy i  rozszerzony  
Język niemieckiInfos aktuell 2 – podręcznik do liceów + zeszyt ćwiczeń 2 B.Sekulski, N.Drabich, T.Gajownik, C.Serzysko Wyd.Pearson  - zakres  podstawowy i  rozszerzony
Historia„Poznać przeszłość 2” – zakres podstawowy wyd.Nowa Era„Zrozumieć przeszłość 2” – podręcznik + Maturalne karty pracy cz.2 - zakres rozszerzony wyd.Nowa Era
Historia i teraźniejszość"Historia i teraźniejszość" Liceum i technikum. Podręcznik cz. 2 WSiP
Geografia„Oblicza  geografii 2” + karty pracy ucznia  – Rachwał, Uliszak, Wiederman, Kroh - zakres podstawowy wyd.Nowa Era„Oblicza  geografii 2”  + Maturalne karty pracy  2                   – Rachwał, Kilar - zakres rozszerzony wyd.Nowa Era
Biologia„Biologia na czasie 2”  A.Helmin, J.Holeczek - zakres podstawowy wyd.Nowa Era„Biologia na czasie 2”  -M.Guzik,R.Kozik R.Matuszewska,W.Zamochowski + Maturalne karty pracy 2 - zakres rozszerzony wyd.Nowa Era
ChemiaTo jest chemia 2 – po szkole podst. - zakres podstawowy wyd.Nowa EraTo jest chemia 2 – po szkole podst. - zakres rozszerzony wyd.Nowa Era
Fizyka„Odkryć fizykę  cz.2” – M.Braun, W.Śliwa - zakres podstawowy wyd.Nowa Era„Zrozumieć fizykę cz.2” + Zbiór zadań 2 - M.Braun, A. i K.Byczek, E.Wójtowicz - zakres rozszerzony wyd.Nowa Era
MatematykaMatematyka 2 – podręcznik do liceum M.Kurczab,E.Kurczab, E.Świda - zakres podstawowy Matematyka - Zbiór zadań – M.Kurczab, E.Kurczab, E.Świda - zakres podstawowy Oficyna Edukacyjna   Krzysztof Pazdro  „MATeMAtyka 2”  -  podręcznik do matematyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony Wydawnictwo: Nowa Era Autorzy: W. Babiański, L. Chańko, J. Czarnowska, G. Janocha, D. Ponczek, J. Wesołowska

J. Janowicz "MATeMAtyka 2. Zbiór zadań dla liceum ogólnokształcącego i technikum.
Zakres podstawowy i rozszerzony" wyd. Nowa Era
  Informatyka„Informatyka na czasie 2 -
zakres podstawowy Nowa Era
„Informatyka na czasie 2 -
zakres rozszerzony Nowa Era
Podstawy przedsiębiorczości  "Krok w przedsiębiorczość" – Podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadpodstawowych –
Nowa Era
 

Klasa III Liceum        Rok szkolny 2023/2024

PrzedmiotZakres podstawowyZakres rozszerzony
Język polski„Oblicza epok”   3.1, 3.2 kl.3 D.Chemperek, A.Kolbarczyk, D.Trześniowski wyd.WSiP   - zakres podstawowy i rozszerzony  
Język angielskiMY PERSPECTIVES – 4 podręcznik   + ćwiczenia wyd.Nowa Era  - zakres podstawowy i  rozszerzony  
Język niemieckiInfos aktuell  3 – podręcznik do liceów + zeszyt ćwiczeń 3 B.Sekulski, N.Drabich, T.Gajownik, C.Serzysko wyd.Pearson  - zakres podstawowy i rozszerzony
Historia„Poznać przeszłość 3” – zakres podstawowy wyd.Nowa Era„Zrozumieć  przeszłość 3” – podręcznik + Maturalne karty pracy cz.3 - zakres rozszerzony wyd.Nowa Era
Geografia„Oblicza  geografii 3” + karty pracy ucznia  – Cz.Adamiak,A.Dubownik, M.Nowak, M.Świtoniak, B.Szyda - zakres podstawowy wyd.Nowa Era„Oblicza  geografii 3” + Maturalne karty pracy 3 – M.Świtoniak, T.Wieczorek, R.Malarz, M.Więckowski, T. Karasiewicz - zakres rozszerzony wyd.Nowa Era
Biologia„Biologia na czasie 3” – podręcznik dla liceum  J.Holeczek - zakres podstawowy wyd.Nowa Era„Biologia na czasie 3” – podręcznik dla liceum - M.Guzik, F.Dubert, A.Helmin J.Holeczek, S.Krawczyk, W.Zamachowski + Maturalne karty pracy 3 - zakres rozszerzony wyd.Nowa Era
Chemia„To jest chemia 2”  Chemia organiczna - podręcznik dla liceum i technikum   R.Hassa - zakres podstawowy wyd.Nowa Era„To jest chemia 2” Chemia organiczna - podręcznik dla liceum i technikum   M.Litwin - zakres rozszerzony wyd.Nowa Era
Fizyka„Odkryć fizykę  cz.3” – M.Braun, W.Śliwa + karty pracy ucznia 3 - zakres podstawowy wyd.Nowa Era „Zrozumieć fizykę” cz. 3 + zbiór zadań 3
Nowa Era
zakres rozszerzony
MatematykaMatematyka 3 – podręcznik do liceum M.Kurczab,E.Kurczab, E.Świda - zakres podstawowy Oficyna Edukacyjna   Krzysztof Pazdro
Matematyka 3 -  Zbiór zadań M.Kurczab, E.Kurczab, E.Świda - zakres  podstawowy Oficyna Edukacyjna  Krzysztof Pazdro
Klasa 3A :
MATeMATYKA 3 -wydawnictwo Nowa Era –
zakres podstawowy i rozszerzony
MATeMATyka 3 – zbiór zadań – Nowa ERA
  Informatyka„Informatyka na czasie” 3 zakres podstawowy
Nowa Era
„Informatyka na czasie 3" zakres rozszerzony
Nowa Era
Wiedza o społeczeństwie  „W centrum uwagi 3”
Nowa Era – zakres rozszerzony

Klasa IV Liceum        Rok szkolny 2023/2024

PrzedmiotZakres podstawowyZakres rozszerzony
Język polski„Oblicza epok 4" D.Chemperek, A. Kolbarczyk, D. Trześniowski wyd.WSiP   - zakres podstawowy i rozszerzony  
Język angielskiMY PERSPECTIVES – 5 –A.Jeffnies podręcznik  + ćwiczenia wyd.Nowa Era  - zakres podstawowy i  rozszerzony  
  Język niemieckiInfos aktuell 4 – podręcznik do liceów + zeszyt ćwiczeń 3 B.Sekulski, N.Drabich, T.Gajownik, C.Serzysko wyd.Pearson  -zakres podstawowyzakres rozszerzony: Abitur WSiP
  Historia„Poznać przeszłość 4” – zakres podstawowy wyd.Nowa EraZrozumieć przeszłość 4 + Maturalne karty pracy 4 – zakres rozszerzony wyd. Nowa Era
  Geografia „Oblicza  geografii 4 ” + Maturalne karty pracy  4                 –T. Rachwał, C. Adamiak, M. Świtaniak, P.Kroh - zakres rozszerzony wyd.Nowa Era
  Biologia „Biologia na czasie 4” – podręcznik dla liceum –  F.Dubert, M.Jurgowiak, W.Zamachowski + Maturalne karty pracy 4 - zakres rozszerzony wyd.Nowa Era
Chemia To jest chemia – zakres rozszerzony wyd. Nowa Era
  Fizyka „Zrozumieć fizykę cz.4” - M.Braun, A. i K.Byczuk, E.Wójtowicz - zakres rozszerzony wyd.Nowa Era
  MatematykaMatematyka 4 – podręcznik do liceum M.Kurczab,E.Kurczab, E.Świda - zakres podstawowy Oficyna Edukacyjna   Krzysztof Pazdro Matematyka 4 -  Zbiór zadań M.Kurczab, E.Kurczab, E.Świda - zakres  podstawowy Oficyna Edukacyjna  Krzysztof Pazdro
"Nowa teraz matura. Matematyka."
Poziom podstawowy. Zbiór zadań maturalnych" wyd. Nowa Era
Matematyka 4 – podręcznik do liceum M.Kurczab,E.Kurczab, E.Świda - zakres rozszerzony
Matematyka - Zbiór zadań – M.Kurczab, E.Kurczab, E.Świda - zakres rozszerzony
Oficyna Edukacyjna  Krzysztof Pazdro  
  Wiedza o społeczeństwie     "W centrum uwagi 4” – zakres
rozszerzony
Nowa Era