Podręczniki – liceum

Wykaz podręczników dla klasy I Liceum

Rok szkolny 2021/2022

Język Polski „Oblicza  epok”  1.2
D.Chemperek, A.Kolbarczyk, D.Trześniowski
wyd.WSiP
 

- zakres podstawowy i rozszerzony

Język Angielski MY PERSPECTIVES – 2   + ćwiczenia
D.Barter
wyd.Nowa Era
 

- zakres  podstawowy i rozszerzony

Język Niemiecki Infos aktuell 2 – podręcznik do liceów
+ zeszyt ćwiczeń 1
B.Sekulski, N.Drabich, T.Gajownik, C.Serzysko
wyd.Pearson

Infos aktuell 1 – podręcznik do liceów
+ zeszyt ćwiczeń 1
Wyd.Pearson

 

- zakres  rozszerzony

 

 

- zakres  podstawowy

Historia „Poznać przeszłość 1”
– zakres podstawowy
wyd.Nowa Era
Zrozumieć przeszłość 1 + Maturalne
Karty pracy cz.1
- zakres  rozszerzony
wyd.Nowa Era
Wiedza o
społeczeństwie
„W centrum uwagi1”- podręcznik dla liceum
- zakres podstawowy
A.Janicki, J.Klęczkowska, M.Menz
wyd.Nowa Era
„W centrum uwagi 1”
- zakres rozszerzony

wyd.Nowa Era

Geografia „Oblicza  geografii 1” + karty pracy ucznia
– R.R.Malarz, M.Więckowski
- zakres podstawowy
wyd.Nowa Era
„Oblicza  geografii 1” + Maturalne karty
pracy  1
– R.Malarz, M.Więckowski, P.Kroh
- zakres rozszerzony
wyd.Nowa Era
Biologia „Biologia na czasie 1”
A.Helmin, J.Holeczek
- zakres podstawowy
wyd.Nowa Era
„Biologia na czasie 1”  -M.Guzik,R.Kozik
R.Matuszewska,W.Zamochowski
- zakres rozszerzony
wyd.Nowa Era
Chemia To jest chemia cz.1 – po szkole podstawowej
- zakres podstawowy
wyd.Nowa Era
To jest chemia cz.1 - po szkole
podstawowej
- zakres rozszerzony
wyd.Nowa Era
Fizyka „Odkryć fizykę  cz.1” – M.Braun, W.Śliwa
- zakres podstawowy
wyd.Nowa Era
„Zrozumieć fizykę cz.1”
- M.Braun, A. i K.Byczuk, E.Wójtowicz
 - zakres rozszerzony
wyd.Nowa Era
Matematyka Matematyka 1 – podręcznik do liceum
M.Kurczab,E.Kurczab, E.Świda
- zakres podstawowy
Matematyka - Zbiór zadań –
M.Kurczab, E.Kurczab, E.Świda
- poziom podstawowy
Oficyna Edukacyjna   Krzysztof Pazdro
„MATeMAtyka 1”  -  podręcznik do matematyki
dla liceum ogólnokształcącego i technikum.
Zakres
podstawowy i rozszerzony  -  
Wydawnictwo:  Nowa Era
Nr dopuszczenia: 988/1/2019
Autorzy: W. Babiański, L. Chańko, J. Janowicz, D. Ponczek, K. Wej

„MATeMAtyka 1”  -  zbiór zadań.
Zakres podstawowy i rozszerzony
Wydawnictwo: Nowa Era
Autorzy: J. Janowicz, M. Wesołowski

 

Informatyka

„Informatyka” – W.Hermanowski
- zakres podstawowy
wyd.Operon                 Linia 1
Informatyka ,
W.Hermanowski, Sidor
- zakres rozszerzony
wyd.Operon
Muzyka „Muzyka” – podręcznik do szkoły ponadpodst.
M.Rykowska, Z.M.Szałko  wyd.Operon - zakres podstawowy
 

 

 Wykaz podręczników dla klasy  II Liceum
Rok szkolny 2021/2022

Język Polski

„Oblicza  epok”  1.1 i 1.2
D.Chemperek, A.Kolbarczyk, D.Trześniowski
wyd.WSiP 

 

- zakres podstawowy i rozszerzony  

Język Angielski

MY PERSPECTIVES – 3
podręcznik   + ćwiczenia
wyd.Nowa Era

 

- zakres  podstawowy i  rozszerzony

Język Niemiecki

Infos aktuell 2 – podręcznik do liceów
+ zeszyt ćwiczeń 2
B.Sekulski, N.Drabich, T.Gajownik, C.Serzysko
wyd.Pearson
II półrocze - Infos aktuell 3 – podręcznik do              liceów + zeszyt ćwiczeń 3

 

- zakres  podstawowy i rozszerzony

Historia

„Poznać przeszłość 2”
zakres podstawowy
wyd.Nowa Era

„Zrozumieć przeszłość 2” – podręcznik
+ Maturalne karty pracy cz.2
- zakres rozszerzony
wyd.Nowa Era

Wiedza o
społeczeństwie

„W centrum uwagi 2”
- zakres podstawowy
wyd.Nowa Era

"W centrum uwagi 2" - zakres rozszerzony

Geografia

„Oblicza  geografii 2” + karty pracy ucznia
 – Rachwał, Uliszak, Wiederman, Kroh
- zakres podstawowy
wyd.Nowa Era

„Oblicza  geografii 2” + Maturalne karty pracy  2                 
 – Rachwał, Kilar
- zakres rozszerzony
wyd.Nowa Era

Biologia

„Biologia na czasie 2” 
A.Helmin, J.Holeczek
- zakres podstawowy
wyd.Nowa Era

„Biologia na czasie 2”  -M.Guzik,R.Kozik
R.Matuszewska,W.Zamochowski
- zakres rozszerzony
wyd.Nowa Era

Chemia

To jest chemia 2 – po szkole podstawowej
- zakres podstawowy
wyd.Nowa Era

To jest chemia 2 – po szkole podstawowej
- zakres rozszerzony
wyd.Nowa Era

Fizyka

„Odkryć fizykę  cz.2” – M.Braun, W.Śliwa
- zakres podstawowy
wyd.Nowa Era

„Zrozumieć fizykę cz.2”
- M.Braun, A. i K.Byczuk, E.Wójtowicz
- zakres rozszerzony
wyd.Nowa Era

Matematyka

Matematyka 2 – podręcznik do liceum
M.Kurczab,E.Kurczab, E.Świda
- zakres podstawowy
Matematyka - Zbiór zadań –
M.Kurczab, E.Kurczab, E.Świda
- zakres podstawowy
Oficyna Edukacyjna   Krzysztof Pazdro

Matematyka 2 – podręcznik do liceum
M.Kurczab,E.Kurczab, E.Świda
- zakres rozszerzony
Matematyka - Zbiór zadań –
M.Kurczab, E.Kurczab, E.Świda
- zakres rozszerzony
Oficyna Edukacyjna  Krzysztof Pazdro

 

Informatyka

„Informatyka 2” – W.Hermanowski
- zakres podstawowy
wyd.Operon

„Informatyka na czasie 2” M.Borowski
- zakres rozszerzony
wyd.Nowa Era

Wykaz podręczników dla klasy  III  Liceum   po szkole podstawowej

Rok szkolny  2021/2022

Język Polski

„Oblicza epok”   3.L kl.3
D.Chemperek, A.Kolbarczyk, D.Trześniowski
wyd.WSiP 

 

- zakres podstawowy i rozszerzony  

Język Angielski

MY PERSPECTIVES – 4
podręcznik   + ćwiczenia
wyd.Nowa Era

 

- zakres podstawowy i  rozszerzony

Język Niemiecki

Infos aktuell 2 i 3 – podręcznik do liceów
+ zeszyt ćwiczeń 3
B.Sekulski, N.Drabich, T.Gajownik, C.Serzysko
wyd.Pearson

- zakres podstawowy i rozszerzony

Historia

„Poznać przeszłość 3”
zakres podstawowy
wyd.Nowa Era

„Poznać przeszłość 3” – podręcznik
+ Maturalne karty pracy cz.3
- zakres rozszerzony
wyd.Nowa Era

Geografia

„Oblicza  geografii 3” + karty pracy ucznia
 – Cz.Adamiak,A.Dubownik, M.Nowak,
    M.Świtaniak, B.Szyda
- zakres podstawowy
wyd.Nowa Era

„Oblicza  geografii 3” + Maturalne karty
pracy  3                
 – M.Świtaniak, T.Wieczorek, R.Malarz,
    M.Więckowski, Karasiewicz
- zakres rozszerzony
wyd.Nowa Era

Biologia

„Biologia na czasie 3” – podręcznik dla liceum
 J.Holeczek
- zakres podstawowy
wyd.Nowa Era

„Biologia na czasie 3” – podręcznik dla
liceum - M.Guzik, F.Dubert, A.Helmin
J.Holeczek, S.Krawczyk, W.Zamachowski
- zakres rozszerzony
wyd.Nowa Era

Chemia

„To jest chemia 2”  Chemia organiczna
- podręcznik dla liceum i technikum
  R.Hassa
- zakres podstawowy
wyd.Nowa Era

„To jest chemia 2” Chemia organiczna
- podręcznik dla liceum i technikum
  M.Litwin
- zakres rozszerzony
wyd.Nowa Era

Fizyka

„Odkryć fizykę  cz.3” – M.Braun, W.Śliwa
- zakres podstawowy
wyd.Nowa Era

„Zrozumieć fizykę cz.3”
- M.Braun, A. i K.Byczuk, E.Wójtowicz
- zakres rozszerzony
wyd.Nowa Era

Matematyka

Matematyka 3 – podręcznik do liceum
M.Kurczab,E.Kurczab, E.Świda
- zakres podstawowy
Oficyna Edukacyjna   Krzysztof Pazdro
Matematyka 3 -  Zbiór zadań
M.Kurczab, E.Kurczab, E.Świda
- zakres  podstawowy
Oficyna Edukacyjna  Krzysztof Pazdro

Matematyka 3 – podręcznik do liceum
M.Kurczab,E.Kurczab, E.Świda
- zakres rozszerzony
Matematyka - Zbiór zadań –
M.Kurczab, E.Kurczab, E.Świda
- zakres rozszerzony
Oficyna Edukacyjna  Krzysztof Pazdro

 

Informatyka

„Informatyka 3” – W.Hermanowski
- zakres podstawowy
wyd.Operon

„Informatyka3” – W.Hermanowski.
S.Sidor
- zakres rozszerzony          wyd.Operon

Wykaz podręczników dla klasy  III „C”   - po gimnazjum
Rok szkolny 2021/2022

Język Polski

„Nowe zrozumieć tekst-zrozumieć
człowieka”.Dwudziestolecie międzywojenne
(awangarda) – powojenna nowoczesność. kl.3
D.Chemperek, A.Kalbarczyk, D.Trześniowski
wyd.WSiP 

 

- zakres podstawowy i rozszerzony

Język Angielski

Destination Matura 2015 – Repetytorium
M.Inglot, I.Michalak, A.Milewska
wyd.Nowa Era

 

- zakres podstawowy i rozszerzony

Język Niemiecki

Alles klar – 3

„Abitur”
wyd.WSiP

- zakres podstawowy

- zakres rozszerzony

 

Historia

„Zrozumieć przeszłość” cz.3 i 4
wyd.Nowa Era

- zakres rozszerzony

 

Przyroda

Przyroda cz.2 – podręcznik do liceum
+ karty pracy ucznia ( z klasy 2 )
- M.Galikowski, R.Hassa, M.Kaczmarzyk
wyd.Nowa Era

 

 

Geografia

„Oblicza geografii 2 i 3” – podręcznik dla szkół
ponadgimnazjalnych - Rachwał
+ maturalne karty pracy 2
wyd.Nowa Era

 

- zakres rozszerzony

Biologia

„Biologia na czasie 2 i 3” – podręcznik dla
szkół ponadgimnazjalnych
-  M.Guzik, E.Jastrzębska, R.Kozik,
   R.Matuszewska
wyd.Nowa Era

 

 – zakres rozszerzony

Chemia

Chemia organiczna cz.2 i3
wyd.Nowa Era

- zakres rozszerzony

Matematyka

Matematyka 3 – podręcznik do liceum
M.Kurczab,E.Kurczab, E.Świda
Matematyka - Zbiór zadań kl.3–
M.Kurczab, E.Kurczab, E.Świda
- zakres podstawowy
Oficyna Edukacyjna
Krzysztof Pazdro

Matematyka 3
– podręcznik do liceum
M.Kurczab,E.Kurczab, E.Świda
Matematyka - Zbiór zadań –
M.Kurczab, E.Kurczab, E.Świda
- zakres  rozszerzony
Oficyna Edukacyjna
Krzysztof Pazdro