Podręczniki – liceum

Rok szkolny 2017/2018
Klasa I LO

Język Polski „Nowe zrozumieć tekst-zrozumieć
człowieka” cz.1 i 2
D.Chemperek, A.Kalbarczyk
wyd.WSiP
Język Angielski New Matura Explorer 3
E.Wardyńska, J.Hughes
wyd.Nowa Era
New Matura Explorer 3 + ćwiczenia
E.Wardyńska, J.Hughes
- zakres rozszerzony
wyd.Nowa Era
Język Niemiecki
Historia „Ciekawi świata” – J.Ustrzycki
wyd.Operon
Wiedza o
społeczeństwie
„W centrum uwagi” – A.Janicki
- zakres podstawowy
wyd.Nowa Era
Geografia „Oblicza  geografii” + karty pracy
Ucznia – R.Uliszak, K.Widermann
- zakres podstawowy
wyd.Nowa Era
Biologia „Biologia na czasie” – E.Bonar,
W.Krzeszowiec-Jeleń, S.Czachorski
- zakres podstawowy
wyd.Nowa Era
Chemia „To jest chemia”
- zakres podstawowy
wyd.Nowa Era
Fizyka „Świat fizyki”- zakres podstawowy
wyd.ZamKor
Matematyka Matematyka 1 – podręcznik do liceum
M.Kurczab,E.Kurczab, E.Świda
Matematyka - Zbiór zadań –
M.Kurczab, E.Kurczab, E.Świda
- zakres podstawowy
Oficyna Edukacyjna
Krzysztof Pazdro
Matematyka 1 – podręcznik do liceum
M.Kurczab,E.Kurczab, E.Świda
Matematyka - Zbiór zadań –
M.Kurczab, E.Kurczab, E.Świda
- zakres podstawowy i rozszerzony
Oficyna Edukacyjna
Krzysztof Pazdro
Edukacja dla
Bezpieczeństwa
„Żyję i działam bezpiecznie”
J.Słoma
Wyd.Nowa Era
Podstawy
przedsiębiorczości
„Krok w przedsiębiorczość”
- Z.Makieła, T.Rachwał
wyd.Nowa Era

 

 

Rok szkolny 2017/2018
Klasa II LO

Język Polski „Nowe zrozumieć tekst-zrozumieć
człowieka” kl.2  cz.1 i 2
D.Chemperek, A.Kalbarczyk, D.Kwaśniowski
wyd.WSiP
Język Angielski New Matura Explorer 4
- A.Dummett, R.R.Benne
Ćwiczenia – A.Dummett,
J.Sadowska
- zakres rozszerzony
wyd.Nowa Era
Język Niemiecki „Alles klar” Abitur
- zakres rozszerzony
wyd.WSiP
Historia „Ciekawi świata”
Historia 1 - Starożytność i Średniowiecze
- zakres rozszerzony
wyd.Operon
Historia i
Społeczeństwo
„Ojczysty panteon i oczyste spory”
A.Balicki
wyd.Operon
Wiedza o
Społeczeństwie
„W centrum uwagi” cz.1
- zakres rozszerzony
wyd.Nowa Era
 

Przyroda

Przyroda cz.1 – podręcznik do liceum
- M.Galikowski, R.Hassa, M.Kaczmarzyk
Karty pracy cz.1 – biologia, geografia
Karty pracy cz.2 – fizyka, chemia
wyd.Nowa Era
Biologia „Biologia na czasie 1 i 2”
- cz.1 M.Guzik, E.JastrzębskaR.Kozik,
R.Matuszewska,
- cz.2 F.Dubert, R.Kozik, S.Krawczyk
wyd.Nowa Era
Chemia Chemia rozszerzona cz.1 + karty
maturalne
wyd.Nowa Era
Fizyka „Z fizyką w przyszłość 1” – podręcznik
M.Fiałkowska, B.Sagnowska,, J.Salach
- zakres rozszerzony
Wyd.ZamKor
Matematyka Matematyka 2 – podręcznik do liceum
M.Kurczab,E.Kurczab, E.Świda
Matematyka - Zbiór zadań kl.2–
M.Kurczab, E.Kurczab, E.Świda
- zakres podstawowy
Oficyna Edukacyjna
Krzysztof Pazdro
Matematyka 2 – podręcznik do liceum
M.Kurczab,E.Kurczab, E.Świda
Matematyka - Zbiór zadań –
M.Kurczab, E.Kurczab, E.Świda
- zakres  rozszerzony
Oficyna Edukacyjna
Krzysztof Pazdro

 

 

Rok szkolny 2017/2018
Klasa III LO

Język Polski „Nowe zrozumieć tekst-zrozumieć
człowieka” kl.3
D.Chemperek, A.Kalbarczyk, D.Trześniowski
wyd.WSiP
Język Angielski Destination Matura 2015 – Repetytorium
M.Inglot, I.Michalak, A.Milewska
- zakres podstawowy
wyd,Nowa Era
Destination Matura 2015 – Repetytorium
M.Inglot, I.Michalak, A.Milewska
- zakres podstawowy i rozszerzony
wyd,Nowa Era
Język Niemiecki Alles klar 3 neu”
- zakres podstawowy
wyd.WSiP
„Alles klar 3 neu”
- zakres rozszerzony
wyd.WSiP
Historia Zrozumieć przeszłość – cz.3 i 4
- P.Klint,
- zakres rozszerzony
wyd.Nowa Era
Historia i
Społeczeństwo
„Ojczysty panteon i oczyste spory”
A.Balicki
wyd.Operon
Wiedza o
Społeczeństwie
„W centrum uwagi” cz.2
- zakres rozszerzony
wyd.Nowa Era
 

Przyroda

Przyroda cz.2 – podręcznik do liceum
+ karty pracy ucznia
- M.Galikowski, R.Hassa, M.Kaczmarzyk
wyd.Nowa Era
Biologia „Biologia na czasie 3”
-  F.Dubert, R.Kozik, S.Krawczyk, A.Kula
wyd.Nowa Era
Chemia Chemia rozszerzona cz.2 + karty
pracy ucznia 2
wyd.Nowa Era
Fizyka „Z fizyką w przyszłość” – podręcznik
M.Fiałkowska, B.Sagnowska,, J.Salach
- zakres rozszerzony
Wyd.ZamKor
Matematyka Matematyka 3 – podręcznik do liceum
M.Kurczab,E.Kurczab, E.Świda
Matematyka - Zbiór zadań kl.3–
M.Kurczab, E.Kurczab, E.Świda
- zakres podstawowy
Oficyna Edukacyjna
Krzysztof Pazdro
Matematyka 3 – podręcznik do liceum
M.Kurczab,E.Kurczab, E.Świda
Matematyka - Zbiór zadań –
M.Kurczab, E.Kurczab, E.Świda
- zakres  rozszerzony
Oficyna Edukacyjna
Krzysztof Pazdro