Podręczniki – liceum

 

 

 

ROK SZKOLNY 2020/2021

Wykaz podręczników dla klasy  I Liceum

Język polski

„Oblicza epok”  część 1 i 2. Reforma
2019

Szkoła ponadpodstawowa. Liceum i
technikum.

D.Chemperek, A.Kolbarczyk,
D.Trześniowski

wyd.WSiP 

 

zakres  podstawowy i rozszerzony  

Język angielski

MY PERSPECTIVES – 2  ( podręcznik i
ćwiczenia)

D.Barter

 

wyd.Nowa Era

 

zakres podstawowy i rozszerzony

Język niemiecki

podręcznik będzie podany we wrześniu

 

 

Historia

Poznać przeszłość 1

– zakres  podstawowy

wyd.Nowa Era

Zrozumieć przeszłość 1 - zakres
rozszerzony + Maturalne karty pracy cz. 1

wyd. Nowa Era

Wiedza o

społeczeństwie

W centrum uwagi 1

-  zakres podstawowy

A.Janicki, J.Klęczkowska, M.Menz

Wyd.Nowa Era

W centrum uwagi 1 - zakres rozszerzony

 

wyd. Nowa Era

Geografia

„Oblicza  geografii 1” + karty pracy
ucznia

 – R.R.Malarz, M.Więkowski

-zakres podstawowy

wyd.Nowa Era

„Oblicza  geografii 1” + Maturalne
karty pracy  1                 

 – R.Malarz, M.Więckowski, P.Kroh

- zakres rozszerzony

wyd.Nowa Era

Biologia

„Biologia na czasie 1” 

A.Helmin, J.Holeczek

- poziom podstawowy

wyd.Nowa Era

„Biologia na czasie 1”
-M.Guzik,R.Kozik

R.Matuszewska,W.Zamochowski

- poziom rozszerzony

wyd.Nowa Era

Chemia

To jest chemia cz.1  po szkole
podstawowej

- zakres podstawowy

wyd.Nowa Era

To jest chemia cz.1 po szkole
podstawowej

- zakres rozszerzony

wyd.Nowa Era

Fizyka

„Odkryć fizykę  cz.1” – M.Braun,
W.Śliwa

- zakres podstawowy

wyd.Nowa Era

„Zrozumieć fizykę cz.1”

- M.Braun, A. i K.Byczuk, E.Wójtowicz

wyd.Nowa Era

Matematyka

Matematyka 1 – podręcznik po szkole
podstawowej

M.Kurczab,E.Kurczab, E.Świda

- zakres podstawowy

 

Oficyna Edukacyjna   Krzysztof Pazdro

 

Matematyka 1 – po szkole podstawowej -
zakres rozszerzony

M.Kurczab,E.Kurczab, E.Świda

 

Zbiór zadań do liceów i techników.
Zakres rozszerzony. Klasa 1

M.Kurczab, E.Kurczab, E.Świda

 

Oficyna Edukacyjna  Krzysztof Pazdro

 

 

Informatyka

„Informatyka” – W.Hermanowski

- zakres podstawowy

wyd.Operon

Informatyka na czasie 1 , J.Mazur,
P.Perekieta, ...

Wyd. Nowa Era   - zakres rozszerzony

 

 

 

 

 

Wykaz podręczników
dla klasy  II Liceum  po gimnazjum ( 3- letnie liceum)

Język polski

Nowe Zrozumieć tekst-zrozumieć

Człowieka.  Romantyzm- pozytywizm.
kl.2  cz. 1

Nowe Zrozumieć tekst-zrozumieć

Człowieka.  Modernizm- dwudziestolecie
międzywojenne.  kl.2  cz. 2

D.Chemperek, A.Kalbarczyk,
D.Treśniowski

wyd.WSiP 

  

- zakres podstawowy i rozszerzony

Język angielski

New Matura Explorer 4

Podręcznik i ćwiczenia

 wyd.Nowa Era

  

- zakres podstawowy i rozszerzony

Język niemiecki

Alles klar 2   - kontynuacja
podręcznika

wyd.WSiP

- zakres podstawowy i rozszerzony

Historia

 

 

„Zrozumieć przeszłość” cz.1 i 2

- P.Galik, P.Klint – podręcznik do
historii

- wyd.Nowa Era

 

Przyroda

Przyroda cz.1 – podręcznik do liceum

- M.Galikowski, R.Hassa, M.Kaczmarzyk

Karty pracy cz.1 – biologia i
geografia

Karty pracy cz.2 – fizyka i chemia

wyd.Nowa Era

Kupują uczniowie, którzy nie wybrali w
zakresie rozszerzonym przedmiotów : biologia, geografia, chemia, fizyka

Geografia

Oblicza geografii 1 - zakres
rozszerzony, szkoły ponadgimnazjalne

podręcznik + maturalne karty pracy

( zeszyt ćwiczeń)

- R.Malarz, M.Więckowski

Wyd.Nowa Era

 

Biologia

„Biologia na czasie 1 ”  - zakres
rozszerzony, szkoły ponadgimnazjalne

- cz.1 M.Guzik, E.JastrzębskaR.Kozik,

          R.Matuszewska,

- cz.2 F.Dubert, R.Kozik, S.Krawczyk

wyd.Nowa Era

 

 

Chemia

Chemia nieorganiczna cz.1  - zakres
rozszerzony

 wyd.Nowa Era

 

Fizyka

„Z fizyką w przyszłość” – podręcznik

M.Fiałkowska, B.Sagnowska,, J.Salach

- zakres rozszerzony

Wyd.WSiP

 

 

 

Matematyka

 

Matematyka 2 – podręcznik po gimnazjum

M.Kurczab,E.Kurczab, E.Świda

Matematyka - Zbiór zadań kl.2–

M.Kurczab, E.Kurczab, E.Świda

- zakres podstawowy

Oficyna Edukacyjna – K.Pazdro

 

 

 

Matematyka 2 – podręcznik po gimnazjum

M.Kurczab,E.Kurczab, E.Świda

- zakres  rozszerzony

Oficyna Edukacyjna –K.Pazdro

 

 

 

 

 

Wykaz podręczników
dla klasy  II Liceum   po szkole podstawowej  (4 letnie liceum)

Język polski

 Oblicza epok  kl. 2   część 1 i 2.

D.Chemperek, A.Kolbarczyk,
D.Trześniowski

wyd.WSiP 

 

zakres  podstawowy i rozszerzony  

Język angielski

MY PERSPECTIVES – 3

Podręcznik i ćwiczenia

wyd.Nowa Era

 

zakres podstawowy i rozszerzony  

Język niemiecki

INFOS  - kontynuacja podręcznika

zakres podstawowy

 

 

Historia

Poznać przeszłość 2  - zakres
podstawowy

wyd.Nowa Era

Zrozumieć przeszłość 2  - zakres
rozszerzony

+ Maturalne karty pracy cz. 2 

wyd. Nowa Era

Wiedza o

społeczeństwie

W centrum uwagi 2 - zakres podstawowy

 

Wyd.Nowa Era

 

Geografia

„Oblicza  geografii 2” + karty pracy
ucznia

 – Rachwał, Uliszak, Wiederman, Kroh

- zakres podstawowy

wyd.Nowa Era

„Oblicza  geografii 2” + Maturalne
karty

pracy  2      - Rachwał, Kilar

- zakres rozszerzony

wyd.Nowa Era

Biologia

„Biologia na czasie 2” 

A.Helmin, J.Holeczek

- zakres podstawowy

wyd.Nowa Era

„Biologia na czasie 2”
-M.Guzik,R.Kozik

R.Matuszewska,W.Zamochowski

- zakres rozszerzony

wyd.Nowa Era

Chemia

 To jest chemia 2 - po szkole
podstawowej

- zakres  podstawowy

wyd.Nowa Era

To jest chemia 2 - po szkole
podstawowej

- zakres  rozszerzony

wyd.Nowa Era

Fizyka

„Odkryć fizykę  2” – M.Braun, W.Śliwa

- zakres podstawowy

wyd.Nowa Era

„Zrozumieć fizykę 2”

- M.Braun, A. i K.Byczuk, E.Wójtowicz

wyd.Nowa Era

Matematyka

Matematyka 2 – podręcznik do liceum

M.Kurczab,E.Kurczab, E.Świda

- zakres podstawowy

Matematyka - Zbiór zadań –

M.Kurczab, E.Kurczab, E.Świda

- poziom podstawowy

Oficyna Edukacyjna   Krzysztof Pazdro

 

Matematyka 2 – podręcznik do liceum

M.Kurczab,E.Kurczab, E.Świda

- zakres rozszerzony

Matematyka - Zbiór zadań –

M.Kurczab, E.Kurczab, E.Świda

- poziom rozszerzony

Oficyna Edukacyjna  Krzysztof Pazdro

 

 

Informatyka

Informatyka2 – W.Hermanowski

- zakres  podstawowy

wyd.Operon

Informatyka2 – W.Hermanowski.

S.Sidor

- zakres rozszerzony

wyd.Operon

 

 

 

 

 

Wykaz podręczników dla klasy  III Liceum

Język polski

Nowe Zrozumieć tekst-zrozumieć

Człowieka. Dwudziestolecie
międzywojenne ( awangarda) - powojenna nowoczesność. kl. 3

D.Chemperek, A.Kalbarczyk,
D.Trześniowski

wyd.WSiP 

 

zakres podstawowy i rozszerzony

Język angielski

Destination Matura 2015

wyd.Nowa Era

zakres podstawowy i rozszerzony

 

Język niemiecki

Alles klar - 3

 

„Abitur”  wyd  WSiP

zakres podstawowy

 

zakres rozszerzony

Wiedza o

społeczeństwie

W centrum uwagi -  cz.2  - zakres
rozszerzony

wyd. Nowa Era

 

 

 

Historia

Zrozumieć przeszłość cz. 3,4 - zakres
rozszerzony

wyd. Nowa Era

 

 

Przyroda

Przyroda cz.2 – podręcznik do liceum

+ karty pracy ucznia ( z klasy 2)

- M.Galikowski, R.Hassa, M.Kaczmarzyk

wyd.Nowa Era

 

Geografia

Oblicza geografii 2 - dla szkół
ponagimnazjalnych - Rachwał - zakres rozszerzony + maturalne karty pracy 2

 

Biologia

Biologia na czasie 2, 3 -  M.Guzik,
E.Jastrzębska, R.Kozik,

R.Matuszewska – zakres rozszerzony,
szkoły ponadgimnazjalne

wyd.Nowa Era

 

Chemia

Chemia organiczna cz.2 - zakres
rozszerzony

wyd.Nowa Era

 

Matematyka

Matematyka 3 – podręcznik - zakres
podstawowy

M.Kurczab,E.Kurczab, E.Świda

Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro

 

Matematyka 3 – podręcznik  - zakres
rozszerzony

M.Kurczab,E.Kurczab, E.Świda

Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro

 

 

 

Fizyka

Z fizyką w przyszłość 2 , Fiałkowska,
Sagnowska, Salach wyd. WSiP