Plan lekcji – szkoła podstawowa

Plan na rok szkolny 2020/2021


Dzień Lekcja KLASA  IV Nr sali KLASA VI Nr sali KLASA  VII Nr sali
tygodnia     3   16   9
PONIEDZ 1 matematyka   technika   język angielski  
2 technika   historia   matematyka  
3 język polski   język niemiecki   matematyka  
4 język niemiecki   język polski   w - f chł. / inf.dz. s/ 18
5 plastyka   w - f  chł. / inf. dz. s / 18 język polski  
6  w - f   język angielski   chemia  
7         w - f dzw. / inf.chł.  
8            
             
WTOREK 1 matematyka   *****   ***** s / 18
2 jezyk angielski   język niemiecki   historia  
3 przyroda   język polski   jezyk niemiecki  
4 język polski   geografia   biologia  
5 zajęcia z wych.   zajęcia z wych.   fizyka  
6 muzyka   język angielski   w- f  
7     matematyka   w - f  
8         matematyka  
             
ŚRODA 1 informatyka 18 matematyka   język angielski  
2 jezyk angielski   matematyka   historia  
3 religia   plastyka   matematyka  
4 matematyka   w - f   geografia  
5 matematyka   historia   plastyka  
6 historia   religia / etyka 16/13 język polski  
7         język polski  
8            
             
CZWARTEK 1 jezyk polski   język angielski   fizyka  
2 język polski   w - f dzw./ inf.chł s / 18 religia / etyka 16 / 13
3 język angielski   w - f   chemia  
4 w - f   język polski   geografia  
5 matematyka   język polski   muzyka  
6     matematyka   język polski  
7         matematyka  
8         zajęcia z wych.  
             
PIĄTEK 1 jezyk polski   biologia   *****  
2 przyroda   w - f   jezyk angielski  
3 w - f   język niemiecki   biologia  
4 w - f   muzyka   język niemiecki  
5 jezyk niemiecki   język polski   w - f  
6     matematyka   język polski  
7         matematyka  
8