Plan lekcji – szkoła podstawowa

Dzień

 

Lekcja KLASA IV Nr sali KLASA V Nr Sali KLASA  VII Nr sali KLASA VIII Nr sali
       PONIEDZ. 1 matematyka 15 opieka 3 w - f chł. / inf.dz 18 w - f chł.  
2 w - f   opieka 3 matematyka 15 lek.wych. 17
3 j.angielski 13 w - f    plastyka 9 j.polski 16
4 plastyka 9 muzyka 3 fizyka 19 matematyka 24
5 j.polski 16 plastyka 9 j.angielski 15 fizyka 22
6 opieka 3 j.polski 16 lek.wych. 9 j.angielski 15
7 opieka 3 historia 16 biologia 22 j.niemiecki 17
8 opieka 3 informatyka I gr. 18 historia 16 biologia 22
                   
          WTOREK 1 opieka 3 w - f   ***   chemia 19
2 przyroda 17 w - f   chemia 19 historia 15
3 j.angielski 13 j.niemiecki 17 j.polski 16 geografia 22
4 historia 3 historia 15 j.polski 16 matematyka 24
5 j.niemiecki 17 angielski 15 geografia 22 wos 19
6 opieka 3 geografia 22 fizyka 17 j.angielski 15
7 opieka 3 hiszpański 17 wf dz. / inf. ch 18 w - f dzw.  
8 opieka 3     w - f dzw.   w - f dzw.  
                   
               ŚRODA 1 informatyka 18 matematyka 15 w - f chł.   w - f chł.  
2 j.polski 16 j.angielski 15 w - f chł.    w - f chł. / inf.dz. 18
3 religia / opieka 15 / 3 j.polski 16 j.niemiecki 17 edb 9
4 muzyka 3 j.polski 16 geografia 22 matematyka 24
5 przyroda 18 muzyka 3 j.polski 16 matematyka 24
6 w - f   religia / etyka 17 / 18 j.angielski 19 doradztwo zaw. 3
7 opieka 3 w - f   historia 19 j.polski 16
8 opieka 3     w - f dzw.   w - f dzw.  
                   
           CZWARTEK 1 j.polski 16 technika 3 matematyka 15 ***  
2 technika 3 j.angielski 17 matematyka 15 ***  
3 matematyka 15 j.polski 16 j.niemiecki 17 ***  
4 matematyka 15 j.niemiecki 17 j.polski 16 religia 3
5 j.niemiecki 17 matematyka 15 religia / etyka 19 / 18 matematyka 24
6 opieka 3 opieka 3     j.polski 16
7 opieka 3 opieka 3     j.polski 16
8 opieka 3 opieka 3     wos 15
                   
                  PIĄTEK 1 j.angielski 13 opieka   matematyka 15 informatyka chł.. 18
2 matematyka 15 hiszp / info. II gr. 17 / 18 j.polski 16 chemia 19
3 j.polski 16 biologia 3 chemia 19 fizyka 15
4 j.polski 16 j.angielski 15 muzyka 3 j.niemiecki 17
5 lek.wych. 3 matematyka 15 biologia 22 j.polski 16
6 muzykoterapia 3 matematyka 15 j.angielski 22 matematyka 24
7 w - f ( basen)   j.polski 16 matematyka 15 j.angielski 17
8 w - f ( basen)   lek.wychowawcza 15     historia 17