Plan lekcji – szkoła podstawowa

P
O
N
I
E
D
Z
    Klasa IV Sala Klasa V Sala Klasa VII Sala Klasa VIII Sala
1 8.00-8.45 matematyka 15 informatyka 1 gr. 18 w - f chł.   w - f chł.  
2 8.55-9.40 w - f   j.polski 16 matematyka 15 lek.wych 17
3 9.50-10.35 muzyka 3 wych. fizyczne   fizyka 22 j.polski 16
4 10.45-11.30 j.angielski 13 wdżwr 15 plastyka 3 j.niemiecki 17
5 11.45-12.30 j.polski 16 plastyka 3 j.angielski 15 fizyka 22
6 12.50-13.35     j.angielski 15 lek.wychowawcza 9 wdżwr 19
7 13.45-14.30     historia 15 biologia 22 matematyka 24
8 14.35-15.20         historia 17 biologia 22
                   
W
T
O
R
E
K
1 8.00-8.45 informatyka 18 w - f   j.angielski 15 chemia 23
2 8.55-9.40 j.polski 16 w - f   chemia 19 geografia 22
3 9.50-10.35 przyroda 13 historia 19 j.polski 16 matematyka 24
4 10.45-11.30 historia 15 j.niemiecki 17 j.polski 16 historia 19
5 11.45-12.30 wdżwr 17 geografia 22 infor. chł. / muzyka 18 / 3 wos 19
6 12.50-13.35 j.angielski 13 informat 2 gr. / hiszp. 18 / 17 geografia 22 doradz.zaw. 3
7 13.45-14.30         w - f dzw.   w - f dzw.  
8 14.35-15.20         w - f dzw.   w - f dzw.  
                     
Ś
R
O
D
A
1 8.00-8.45 religia 3 matematyka 15 w - f chł.   w - f chł.  
2 8.55-9.40 j.polski 16 j.angielski 15 w - f chł. / infor. dzw 18 w - f chł.  
3 9.50-10.35 plastyka 3 religia / etyka 3 / 18 j.niemiecki 17 edb 9
4 10.45-11.30 j.niemiecki 17 j.polski 16 geografia 22 matematyka 24
5 11.45-12.30 przyroda 18 j.polski 16 wdżwr 19 matematyka 24
6 12.50-13.35 w - f   muzyka 3 j.polski 16 j.angielski 15
7 13.45-14.30     w - f   historia 17 j.polski 16
8 14.35-15.20         w - f dzw.   w - f dzw.  
                     
C
Z
W
A
R
T
E
K
1 8.00-8.45 technika 17 j.angielski K 3 matematyka 15 matematyka 24
2 8.55-9.40 j.angielski K 3 technika 17 matematyka 15 matematyka 24
3 9.50-10.35 matematyka 15 j.polski 16 j.angielski K  3 j.niemiecki 17
4 10.45-11.30 matematyka 15 j.niemiecki 17 religia / etyka 9 / 18 j.polski 16
5 11.45-12.30 j.niemiecki 17 matematyka 15 muzyka 3 j.polski 16
6 12.50-13.35         j.niemiecki 17 religia / opieka 9/3
7 13.45-14.30         j.polski 16 j.angielski 15
8 14.35-15.20             historia 17
                     
P
I
Ą
T
E
K
1 8.00-8.45 matematyka 15 ***   j.polski 16 informatyka dzw. 18
2 8.55-9.40 j.polski 16 hiszpański 17 doradztwo zaw. 3 chemia 19
3 9.50-10.35 j.polski 16 biologia 22 chemia 19 j.angielski 15
4 10.45-11.30 lek.wychowawcza 3 j.polski 16 j.angielski 15 fizyka 19
5 11.45-12.30 j.angielski 13 matematyka 15 biologia 22 infor. chł. / muzyka 18 / 3
6 12.50-13.35 muzykoterapia 3 matematyka 15 fizyka 22 j.polski 16
7 13.45-14.30 w - f ( basen)   angielski 9 matematyka 15 j.polski 16
8 14.35-15.20 w - f ( basen)   lek.wychowawcza 15     wos 17