Recent Posts by RS

ALEKSY BIZAN – STYPENDYSTA PREZESA RADY MINISTRÓW 2015

6 listopada w Sali Rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów z terenu województwa zachodniopomorskiego. Stypendium Prezesa Rady Ministrów jest jedną z form nagradzania najzdolniejszych uczniów szkół średnich. Może je otrzymać jeden – najlepszy uczeń w danej szkole, który uzyskał najwyższą średnią ocen i promocję z wyróżnieniem. Stypendystą może także zostać...

11 listopada jest ważną datą w historii naszego narodu, co roku upamiętniamy ją specjalnym apelem oraz złożeniem kwiatów pod pomnikiem Bohaterom Walk o Niepodległość.10 listopada cała społeczność Logosu wzięła udział w uroczystym apelu: słuchaliśmy ciekawych historii, wzruszających wierszy i śpiewaliśmy patriotyczne pieśni....

Dzień Edukacji Narodowej 2015

Tytułowy Dzień Edukacji Narodowej to święto z długą tradycją wszystkich nauczycieli oraz pracowników szkoły. Jest to dzień szczególny, w którym my – uczniowie pochylamy się nad ciężką i wymagającą ogromnych nakładów sił i cierpliwości pracą z młodzieżą. Z tej okazji w naszej szkole odbył się uroczysty apel, podczas którego uczniowie klasy 2 gimnazjum w imieniu uczniów wszystkich klas wyrazili...

Dlaczego pomidor jest czerwony, czyli wrażenia z wystawy interaktywnej Eureka ….

Interaktywna Wystawa Eureka organizowana przez Centrum Nauki Kopernik odbyła się w 9 października w Szkole Podstawowej nr 6. Czwartoklasiści i piątoklasiści naszej szkoły mieli przyjemność w nietuzinkowy sposób poeksperymentować z nauką. Czekało na nich 15 eksperymentów łączących naukę z zabawą. Zabawa z „wirującym krzesłem” należała do tych najlepszych . Uczniowie trzymając wirujące koło, siedzieli na krzesełku i sprawdzali na...

„Zawsze bezpieczni” z Polskim LNG.

[gallery size="full" ids="2134,2131,2132"] Dnia 07.10.2015 odbyło się spotkanie uczniów naszej szkoły z przedstawicielem Polskiego LNG na temat bezpieczeństwa we współczesnym świecie. Zapoznaliśmy się ze sposobami ewakuacji w szkole na wypadek alarmu pożarowego lub ataku terrorystycznego. Zademonstrowaliśmy metody takiej ewakuacji. Omówiliśmy sposoby ewakuowania się z osobami niepełnosprawnymi. Przypomnieliśmy sobie i dokładnie omówiliśmy pierwszą pomoc oraz defibrylację z użyciem defibrylatora AED. Przypomnieliśmy sobie również znaki informacyjne i zasady postępowania i zachowania w przypadku...

GOSIA KULEJ

GosiaMałgorzata Kulej, czyli dr Małgosia Turner - absolwentka Liceum Społecznego Fundacji Logos, rocznik 2000. Obecnie pracownik Uniwersytetu w Oxfordzie z tytułem doktora. Podczas nauki w Logosie Małgosia pracowała w dwóch lokalnych telewizjach oraz radiu. Po maturze (2000) wbrew oczekiwaniom wszystkich nie dostała się jednak na dziennikarstwo (okazało się, że czytanie wiadomości to nie to samo co bycie dobrym dziennikarzem) ani...

Jak co roku piknik integracyjny

Piknik_15 W naszej szkole dbamy o tradycje! Jedną z nich jest piknik integracyjny, organizowany co roku w piątkowe, wrześniowe południe. Tak było i tym razem. Spotkaliśmy się na sali sportowej (w wyjątkowo szerokim gronie- 117 uczniów i 28 nauczycieli) i rozpoczęliśmy dobrą zabawę w postaci gier i konkursów. Nasze nowe koleżanki i nowi koledzy z klasy 4 SP oraz 1 Gimnazjum i...

Recent Comments by RS

No comments by RS yet.