Kalendarz na rok szkolny 2015/2016

#WydarzenieData
1.Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych1 września 2015 r.
2.Zimowa przerwa świąteczna23 grudnia – 31 grudnia 2015 r.
3.Ferie zimowe01-14 lutego 2016 r.
4.Wiosenna przerwa świąteczna24 - 29 marca 2016 r.
5.Egzamin gimnazjalny
a) część humanistyczna18 kwietnia 2016 r.
- historia i WOSGodz. 9:00
- język polski Godz. 11:00
b) część matematyczno-przyrodnicza 19 kwietnia 2016 r.
- przedmioty przyrodniczeGodz. 9:00
- matematykaGodz. 11:00
c) język obcy nowożytny 20 kwietnia 2016 r.
- poziom podstawowyGodz. 9:00
- poziom rozszerzony Godz. 11:00
6.Egzamin maturalny
- część pisemnaod 4 maja do 27 maja 2016 r.
- część ustnaod 9 maja do 21 maja 2016 r.
7.Dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych

- należy zgłosić do dyrektora szkoły potrzebę sprawowania opieki nad dzieckiem w szkole co najmniej 2 dni przed dniem wolnym od zajęć

04.01-05.01.2016 r.,

02.05.2016 r.,

4,5,6, maja 2016 r. (dni matury),

27.05.2016 r.

8.Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
- klasa 3 LO29.04.2016 r.
- pozostałe klasy24 czerwca 2016 r.
9.Spotkania z rodzicami
- Wywiadówka obowiązkowa dla rodziców16 września 2015 r. (środa), godz. 17:00
- Wywiadówka obowiązkowa dla rodziców20 stycznia 2016 r. (środa), godz. 17:00
- „Otwarte drzwi” – dostępni wszyscy nauczyciele28 października 2015 r., godz. 17:00
- „Otwarte drzwi” – dostępni wszyscy nauczyciele16 grudnia 2015 r., godz. 17:00
- „Otwarte drzwi” – dostępni wszyscy nauczyciele16 marca 2016 r., godz. 17:00
- „Otwarte drzwi” – dostępni wszyscy nauczyciele18 maja 2016 r., godz. 17:00