Gimnazjum

Szkoła z tradycją

Gimnazjum Fundacji "LOGOS" rozpoczęło działalność 1 września 1999 r.

Szkoła z mocy prawa posiada uprawnienia szkoły publicznej. W 2003 r. Gimnazjum uzyskało tytuł "Szkoły z klasą". Uczniowie klas III przystępujący do egzaminu gimnazjalnego uzyskują bardzo dobre wyniki, które plasują nas wśród najlepszych szkół województwa zachodniopomorskiego.

Wykwalifikowana kadra

W szkole zatrudnionych jest 18 nauczycieli, wszyscy posiadają wyższe wykształcenie z przygotowaniem pedagogicznym, 14 z nich pracuje w I Liceum Fundacji "LOGOS'.

To połączenie gwarantuje kontynuację programu nauczania w liceum. Nauczyciele znają swoich uczniów, zakres ich wiedzy i umiejętności, co naszym zdaniem ułatwia staranne
przygotowanie uczniów do egzaminu i wpływa na wysokie wyniki uzyskiwane
przez naszych abiturientów.

Szeroka oferta edukacyjna

Proponujemy naukę w klasach/grupach wg wyboru uczniów:

  • grafiki komputerowej
  • matematycznej
  • lingwistycznej - język angielski, język niemiecki
  • dziennikarskiej

Przygotowujemy uczniów do konkursów matematycznych w Niemczech.