Logos pomaga po raz kolejny …

Po raz kolejny dzięki wszystkim biorącym udział w akcji Logosu „Podziel się świętami” obdarowaliśmy dwie rodziny paczkami na święta. Dziękujemy wszystkim darczyńcom : uczniom i ich rodzicom, nauczycielom, pracownikom szkoły oraz pomagającym nam w organizacji dostarczenia paczek p. Edycie Tęcza oraz p. Jerze mu Kosikowi