Kadra

Kadra pedagogiczna szkół Fundacji „Logos” w Świnoujściu

Małgorzata Gołębiowska - dyrektor szkoły

Joanna Gładzik-Gogol - wicedyrektor szkoły

 

Szkoła podstawowa

PrzedmiotNauczyciel
Język polski Karolina Piotrowska
Język angielski Jolanta Cygan
Język niemiecki Elżbieta Jankiewicz
Matematyka Sebastian Iwaniuk, Katarzyna Piwowarska
Przyroda Marek Piwowarski
Historia i społeczeństwo Robert Srzedziński
Zajęcia komputerowe Ryszard Szwałek
Zajęcia techniczne Beata Dziadulewicz
Plastyka – Muzyka Anna Kierpiec
Wychowanie fizyczne Anna Górska
Religia Ks.Dariusz Pilarski

 

Gimnazjum

PrzedmiotNauczyciel
Język polski Jolanta Deląg
Język angielski Jolanta Cygan
Język niemiecki Elżbieta Jankiewicz, Aleksandra Fedorczyk
Matematyka Sebastian Iwaniuk
Fizyka Ryszard Szwałek, Sebastian Błaż
Geografia Marek Piwowarski
Biologia Barbara Savić
Chemia Piotr Olszewski
Historia Robert Srzedziński
Wiedza o społeczeństwie Małgorzata Gołębiowska
Informatyka Ryszard Szwałek
Zajęcia techniczne Beata Dziadulewicz
Edukacja dla bezpieczeństwa Rafał Maraszek
Plastyka – Muzyka Anna Kierpiec
Zajęcia artystyczne Anna Kierpiec
Wychowanie fizyczne Anna Górska, Rafał Maraszek
Wychowanie do życia w rodzinie Barbara Savić
Religia Ks.Dariusz Pilarski

 

Liceum

PrzedmiotNauczyciel
Język polski Joanna Gładzik-Gogol
Język angielski Jolanta Cygan, Waldemar Kniewel
Język niemiecki Elżbieta Jankiewicz, Aleksandra Fedorczyk
Matematyka Zenon Mroczkowski, Agnieszka Elsner
Fizyka Ryszard Szwałek, Sebastian Błaż
Geografia Lidia Buława
Przyroda Marek Piwowarski
Biologia Barbara Savić
Chemia Elżbieta Michalik
Historia Piotr Adamczyk
Historia i społeczeństwo Robert Srzedziński
Wiedza o społeczeństwie Małgorzata Gołębiowska
Wiedza o kulturze Joanna Gładzik-Gogol
Informatyka Ryszard Szwałek
Wychowanie fizyczne Barbara Sujka, Rafał Maraszek
Wychowanie do życia w rodzinie Barbara Savić
Podstawy przedsiębiorczości Elżbieta Michalik
Religia Ks.Dariusz Pilarski
Etyka Małgorzata Gołębiowska