Gimnazjum

Gimnazjum Fundacji "LOGOS" rozpoczęło działalność 1 września 1999 r.
Szkoła z mocy prawa posiada uprawnienia szkoły publicznej.
W 2003 r. Gimnazjum uzyskało tytuł "Szkoły z klasą".
Uczniowie klas III przystępujący do egzaminu gimnazjalnego uzyskują bardzo dobre wyniki, które plasują nas wśród najlepszych szkół województwa zachodniopomorskiego.