Plan lekcji – gimnazjum

Dzień Lekcja   KLASA I Sala   KLASA II Sala   KLASA III Sala
PON 1 zaj.techniczn 3 angielski 13 matematyka 15
2 angielski 13 zaj.techniczn 3 matematyka 15
3 niemiecki 20 matematyka 15 angielski 13
4 geografia 16 zaj.artyst. 3 fizyka 18
5 muzyka 3 religia 15 biologia 21
6 biologia  21 informatyka 18 niemiecki 17
7 polski 16     historia 20
8         polski 16
       
WT 1 w - f  chł.   w - f  chł.   w - f  chł.  
2 w - f chł.   w - f  chł.   w - f  chł.  
3 wdżwr 21 niemiecki 17 edukacja dla 18
4 niemiecki 17 wos 18 geografia 22
5 chemia 19 matematyka 15 angielski 13
6 polski 24 matematyka 15 chemia 19
7 matematyka 15 angielski 13 polski 17
8 angielski 13 polski 17    
               
ŚR 1 w- f dzw.   w- f dzw.   w- f dzw.  
2 w- f dzw.   w- f dzw.   w- f dzw.  
3 religia 17 wdżwr 15 ***  
4 polski 16 niemiecki 17 wos 18
5 polski 16 geografia 15 biologia 21
6 matematyka 15 historia 22 angielski 13
7 zaj.artystycz 3 matematyka 15 polski 23
8 historia 24 polski 23 matematyka 15
               
CZW 1 fizyka 3 matematyka 15 geografia 22
2 angielski 13 fizyka 19 niemiecki 17
3 matematyka 15 lek.wych. 13 religia 16
4 plastyka 3 polski 16 matematyka 15
5 niemiecki 1 / 17/18 angielski 13 polski 16
6 lek.wychowa 21 historia 24 polski 16
7 w - f dzw.   w - f dzw.   w - f dzw.  
8 w - f dzw.   w - f dzw.   w - f dzw.  
       
PT 1 w - f chł.   w - f chł.   w - f chł.  
2 w - f chł.   w - f chł.   w - f chł.  
3 informatyka 18 niemiecki 17 angielski 13
4 angielski 13 biologia 21 historia 20
5 historia 20 chemia 16 fizyka 18
6 matematyka 15 polski 16 chemia 19
7 zaj.artystycz 3 polski 16 matematyka 15
8         lek.wychowa 16