Rekrutacja

Zachęcamy do zapoznania się z zasadami rekrutacji obowiązującymi na rok szkolny 2015/2016.

 • LICEUM

  Na każdym poziomie nauczania prowadzimy klasy z podziałem na grupy w zależności od wyboru przez uczniów przedmiotów realizowanych na poziomie rozszerzonym:

  • grupa matematyczna (matematyka, fizyka, informatyka),
  • grupa humanistyczno – społeczna ( język polski, historia, wos, geografia),
  • grupa biologiczna (biologia, chemia, fizyka),
  • grupa ogólna (języki obce).

  Dodatkowe zajęcia kół przedmiotowych i sportowych.
  Dowiedz się więcej...

 • GIMNAZJUM

  Proponujemy naukę w klasach/grupach:

  • grafiki komputerowej,
  • matematycznej,
  • lingwistycznej (język angielski, język niemiecki),
  • dziennikarskiej.
   We wszystkich grupach uczymy dwóch języków w wymiarze:

  • język angielski – 4-5 godzin w tygodniu,
  • język niemiecki – 3 godziny w tygodniu.

  Dowiedz się więcej...

 • SZKOŁA  PODSTAWOWA

  ZASADY naboru uczniów do klasy  IV, V szkoły podstawowej na rok szkolny 2015/2016

  Do klasy IV przyjmiemy dzieci na podstawie pisemnego wniosku rodziców lub prawnych opiekunów (termin złożenia wniosku  -  do 18 czerwca 2015r). 

  Do klasy V przyjmiemy uczniów na podstawie złożonego wniosku przez rodziców lub prawnych opiekunów

  Do w/w wymienionego wniosku należy dołączyć do 30 czerwca 2015 roku , do godz. 15.00

  1. świadectwo ukończenia klasy III i odpowiednio świadectwo promocyjne do klasy V,
  2. posiadane orzeczenia , opinie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
  3. posiadane zaświadczenia lekarskie,
  4. dwa zdjęcia

  Dowiedz się więcej...