Z wizytą w Porcie Wojennym

W dniu 20 listopada 2019 r. uczniowie klasy VI Szkoły Podstawowej Fundacji „LOGOS” odwiedzili Port Wojenny w Świnoujściu.

Przed bramą Portu Wojennego uczniów przywitał organizator wycieczki, kmdr ppor. Grzegorz Jurczuk, który następnie poprowadził uczestników wycieczki do portu, na zwiedzane okręty, towarzyszył im przez cały czas jej trwania aż do opuszczenia portu i odpowiadał na ich pytania.

Pierwszym ze zwiedzanych okrętów był okręt transportowo-minowy ORP „POZNAŃ. Po jego pokładzie uczniowie byli oprowadzani przez zastępcę dowódcy okrętu. Zaznajomił on uczniów z przeznaczeniem okrętu, zadaniami jakie wykonuje oraz oprowadził ich pokładach zewnętrznych i pomieszczeniach wewnętrznych okrętu. Uczniowie mieli okazję zobaczyć: Główne Stanowisko Dowodzenia (skąd steruje się i dowodzi okrętem), kabinę nawigacyjną, kabinę łączności, pomieszczeniu desantu (gdzie mieszkają przewożeni żołnierze) oraz mesę załogi (taką okrętową stołówkę dla załogi) i kambuz (czyli okrętową kuchnię). Na pokładzie zewnętrznym uczniowie przeszli przez pokład transportowy, na którym, w zależności od wykonywanego zadania, mogą być przewożone czołgi lub inne pojazdy albo miny morskie, które ten okręt też może stawiać.

Następnym zwiedzanym okrętem był trałowiec ORP „JAMNO”. Niestety zbyt dużo czasu uczniowie na zwiedzaniu ORP „POZNAŃ” i chcąc zdążyć do szkoły na kolejne lekcje,  musieli zwiedzić ten okręt w iście ekspresowym tempie. Uczestnicy wycieczki byli oprowadzani po pokładzie okrętu – z braku czasu niestety tylko po pokładzie zewnętrzny – przez podoficera dyżurnego okrętu. Pokazał on znajdujące się na rufie okrętu główne wyposażenie i uzbrojenie okrętu, czyli trały, którymi okręt niszczy miny morskie. Następnie uczestnicy wycieczki przeszli na dziób okrętu, gdzie każdy mógł zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie w armacie.

Podsumowując, wizyta w Porcie Wojennym w Świnoujściu była bardzo udana (szkoda, że taka krótka), a dzięki niej uczniowie mogli dowiedzieć się o specyfice służby w Marynarce Wojennej – z jednej strony fascynującej i ciekawej, a z drugiej – trudnej i niebezpiecznej.

Zosia, uczennica klasy VI.