KONKURS TŁUMACZENIOWY „JUVENES TRANSLATORES”

Juvenes Translatores to konkurs tłumaczeniowy dla uczniów szkół średnich, który odbywa się równocześnie we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Jest to możliwe dzięki Dyrekcji Generalnej ds. Tłumaczeń Pisemnych Komisji Europejskiej w Brukseli, która 24 listopada przygotowała i wysłała teksty do ponad 3000 licealistów reprezentujących swoje szkoły.

W wyznaczonym limicie czasowym uczniowie tłumaczyli samodzielnie otrzymane teksty,

a następnie przesyłali je bezpośrednio do Brukseli do oceny przez tłumaczy unijnych.

Tego ambitnego zadania podjęli się w naszym Liceum Natalia, Wiktoria, Jagoda, Błażej i Kuba, którzy nie bali się zmierzyć z najtrudniejszymi wyrażeniami i idiomami zarówno w języku niemieckim, jak i angielskim. Nie pozostaje nam nic innego, jak czekać cierpliwie na wyniki lingwistycznych zmagań naszych młodych tłumaczy.