TYDZIEŃ NOBLOWSKI 2022 W LOGOSIE

W ramach tegorocznego Tygodnia Noblowskiego, który trwał od 03.10.2022 do 10.10.2022 r. na lekcjach etyki wszystkie klasy liceum miały okazję poznać życiorysy Alfreda Nobla i polskich noblistów oraz obejrzeć wykłady na temat tegorocznych laureatów i ich osiągnięć. Wykłady prowadzone były przez wykładowców Uniwersytetu Warszawskiego. Mogliśmy je obejrzeć dzięki Centrum Współpracy i Dialogu Uniwersytetu Warszawskiego.
W.Partyka, M.Kuzan